Fler december­flyg än året innan i Västernorrland

Västernorrlands län Flygtrafik
flygplan i luften
Bene Riobo, Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)

Det landade fler flyg i Västernorrlands län än året innan i december. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade knappt 14 000 flyg i kommersiell trafik på svenska flygplatser förra månaden (privat- och skolflygplan, militärflygplan, räddningsflygningar och en del andra arbetsflygningar ej inräknade). Det är ungefär fyra femtedelar av vad som varit väntat utan pandeminedgången1, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend inom passagerarflyget hade stått sig.

I Västernorrland landade 213 kommersiella flyg i december, varav åtta taxiflyg. Det kan jämföras med 146 landningar samma månad året innan. Det innebär 46 procent fler flyg, och Västernorrlands­flygplatserna hör därmed till dem där trafiken ligger på, eller nära, samma nivå som före pandemin, de närmaste årens underliggande trend inräknat. Totalt reste omkring 6 000 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Ladda ner i fler format

Mest trafik i länet hade Sundsvall−Timrå flygplats, med 72 landningar i december. Det är fortfarande långt under för-pandeminivån. På Örnsköldsviks flygplats upphörde den mesta reguljärtrafiken i månadsskiftet januari/februari, då flygbolaget Air Leap Aviation ställde in sin verksamhet där och begärde rekonstruktion. Sedan dess har i stället Amapola flyg klivit in och sakta trappat upp antalet avgångar.

FlygplatsLandningar i decemberSamma månad 2021Förväntat antal (ca)
Sundsvall−Timrå flygplats7270200
Kramfors−Sollefteå flygplats714470
Örnsköldsviks flygplats703280
”Förväntat antal” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

Tolv procent av landningarna på flygplatserna förra månaden utgjordes av utrikesflyg (26 flighter). Det är betydligt större andel än under decembermånaderna närmast före pandemin, då motsvarande siffra varit omkring en procent. Redan de senaste åren före pandemin minskade inrikestrafiken snabbare än utrikestrafiken, och en viss ökning av utrikestrafikens andel förklaras alltså av den bakomliggande trenden.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av december 2022 landade totalt 4 291 flyg på Kramfors−Sollefteå flygplats, Midlanda och Örnsköldsviks flygplats. Det är omkring 3 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig. 1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.