Fler december­flyg än året innan i Västerbotten

Västerbottens län Flygtrafik
Två flygplan på en flygplats
Niklas Jonasson, Unsplash

Det landade fler flyg i Västerbottens län än året innan i december. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade knappt 14 000 flyg i kommersiell trafik på svenska flygplatser förra månaden (privat- och skolflygplan, militärflygplan, räddningsflygningar och en del andra arbetsflygningar ej inräknade). Det är ungefär fyra femtedelar av vad som varit väntat utan pandeminedgången1, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend inom passagerarflyget hade stått sig.

I Västerbotten landade 717 kommersiella flyg i december, varav sju taxiflyg. Det kan jämföras med 628 landningar samma månad året innan. Det innebär 14 procent fler flyg, och Västerbottens­flygplatserna hör därmed till dem där trafiken ligger på, eller nära, samma nivå som före pandemin, de närmaste årens underliggande trend inräknat. Totalt reste omkring 77 700 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Ladda ner i fler format

På länets just nu mest trafikerade flygplats, Umeå flygplats landade i december 430 flyg. Det är fortfarande en bit under för-pandeminivån.

FlygplatsLandningar i decemberSamma månad 2021Förväntat antal (ca)
Umeå flygplats430392600
Skellefteå flygplats116111200
Lycksele flygplats966960
Vilhelmina flygplats483440
Hemavans flygplats272230
”Förväntat antal” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

I stort sett all reguljär trafik på flygplatserna gick inrikes förra månaden (med tolv utrikeslandningar). Så har det sett ut även decembermånaderna närmast före pandemin.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av december 2022 landade totalt 17 247 flyg på Hemavans flygplats, Lycksele flygplats, Skellefteå flygplats, Umeå flygplats och Vilhelmina flygplats. Det är omkring 2 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig. 1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.