Fler december­flyg än året innan i Stockholm

Stockholms län Flygtrafik
SAS-flygplan på marken
Bene Riobo, Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)

Det landade fler flyg i Stockholms län än året innan i december. Men trafiken är ändå lägre än vad som varit väntat utan pandemiavbräcket. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade knappt 14 000 flyg i kommersiell trafik på svenska flygplatser förra månaden (privat- och skolflygplan, militärflygplan, räddningsflygningar och en del andra arbetsflygningar ej inräknade). Det är ungefär fyra femtedelar av vad som varit väntat utan pandeminedgången1, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend inom passagerarflyget hade stått sig.

I Stockholm landade 7 956 kommersiella flyg i december, varav 63 taxiflyg. Det kan jämföras med 6 916 landningar samma månad året innan. December har historiskt varit en månad då Stockholms­flygplatserna har relativt lite trafik. I år var trafiken dock bara tre fjärdedelar av det väntade för månaden1, givet utvecklingen åren närmast före pandemin. Totalt reste omkring 1 603 900 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Ladda ner i fler format

På Arlanda landade i december 6 709 flyg, och på Bromma 1 247. Det är fortfarande en bit under för-pandeminivån.

FlygplatsLandningar i decemberSamma månad 2021Förväntat antal (ca)
Stockholm−Arlanda flygplats6 7095 8929 400
Stockholm−Bromma flygplats1 2471 0242 000
”Förväntat antal” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

64 procent av landningarna på flygplatserna förra månaden utgjordes av utrikesflyg (5 053 flighter). Det är ungefär samma andel som under decembermånaderna närmast före pandemin.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av december 2022 landade totalt 181 484 flyg på Arlanda och Bromma. Det är omkring 93 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig. 1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.