Färre december­flyg än året innan i Skåne

Skåne län Flygtrafik
Två flygplan på en flygplats
Niklas Jonasson, Unsplash

Det landade färre flyg i Skåne län än året innan i december. Därmed ser trafiken nu ut att ha planat ut på en lägre nivå än före covid 19-pandemin. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade knappt 14 000 flyg i kommersiell trafik på svenska flygplatser förra månaden (privat- och skolflygplan, militärflygplan, räddningsflygningar och en del andra arbetsflygningar ej inräknade). Det är ungefär fyra femtedelar av vad som varit väntat utan pandeminedgången1, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend inom passagerarflyget hade stått sig.

I Skåne landade 881 kommersiella flyg i december, varav 16 taxiflyg. Det kan jämföras med 961 landningar samma månad året innan. December har historiskt varit en månad då Skåne­flygplatserna har relativt lite trafik. I år var trafiken dock bara fyra femtedelar av det väntade för månaden1, givet utvecklingen åren närmast före pandemin. Totalt reste omkring 115 500 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Ladda ner i fler format

På länets just nu mest trafikerade flygplats, Malmö flygplats landade i december 639 flyg. Det är fortfarande en bit under för-pandeminivån.

FlygplatsLandningar i decemberSamma månad 2021Förväntat antal (ca)
Malmö flygplats6397941 000
Ängelholm−Helsingborg flygplats195154300
Kristianstads flygplats471340
”Förväntat antal” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

29 procent av landningarna på flygplatserna förra månaden utgjordes av utrikesflyg (252 flighter). Det är ungefär samma andel som under decembermånaderna närmast före pandemin.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av december 2022 landade totalt 25 341 flyg på Everöd, Sturup och Ängelholm−Helsingborg flygplats. Det är omkring 5 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig. 1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.