Fler december­flyg än året innan på Växjö flygplats

Kronobergs län Flygtrafik
Flygplan i luften
Philip Myrtorp, Unsplash

Det landade fler flyg i Kronobergs län än året innan i december. Men trafiken är ändå lägre än vad som varit väntat utan pandemiavbräcket. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade knappt 14 000 flyg i kommersiell trafik på svenska flygplatser förra månaden (privat- och skolflygplan, militärflygplan, räddningsflygningar och en del andra arbetsflygningar ej inräknade). Det är ungefär fyra femtedelar av vad som varit väntat utan pandeminedgången1, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend inom passagerarflyget hade stått sig.

På Växjö flygplats landade 85 kommersiella flyg i december. Det kan jämföras med 54 landningar samma månad året innan. December har historiskt varit en månad då Kronobergs­flygplatsen har relativt lite trafik. I år var trafiken dock bara tre femtedelar av det väntade för månaden1, givet utvecklingen åren närmast före pandemin. Totalt reste omkring 7 300 passagerare till och från flygplatsen.

Ladda ner i fler format

25 procent av landningarna på flygplatsen förra månaden utgjordes av utrikesflyg (21 flighter). Det är ungefär samma andel som under decembermånaderna närmast före pandemin.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av december 2022 landade totalt 1 707 flyg på Växjö flygplats. Det är omkring 2 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig. 1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.