Efter pandemin: Väntetiderna i nivå med tidigare i Gävleborg

Gävleborgs län Överbeläggningar i vården
 <a href="https://www.flickr.com/photos/navymedicine/49837451601/">Flickr (PD)</a>
Flickr (PD)

Coronapandemin gjorde att allt fler personer tvingades vänta länge på operation. Men i Gävleborgs län är långa väntetider ungefär lika vanliga som innan pandemin.

Coronapandemin satte press på sjukvården. I skuggan av den akuta covidvården blev operationsköerna allt längre.

Under november fick 28 procent av alla patienter vänta längre än 90 dagar på operation i Gävleborg. Det är ungefär samma nivå som väntetider brukar ligga på den här tiden på året. En genomsnittlig novembermånad före pandemin behövde 25 procent av regionens patienter vänta för länge, baserat på snittet för åren 2015 till 2019.

I praktiken innebär det att 1 029 av de 3 716 patienter som under månaden väntade på operation i Gävleborg tvingades vänta lägre än vårdgarantin ger dem rätt till.

Gävleborgs län sticker därmed ut i förhållande till andra län. I de allra flest regionerna är operationsköerna längre eller till och med mycket längre än normalt.

Enligt vårdgarantin ska du inte behöva vänta mer än 90 dagar på den behandling eller operation som ordinerats av specialistläkare.

Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Fortsatt långa väntetider i nästan hela landet

SKR:s väntetidsstatistik sträcker sig till och med november. Andelen patienter som tvingades vänta längre än vårdgarantin ger dem rätt till var då högre än vanligt i 19 av landets 21 regioner.

Östergötland var den region som låg mest över sin normalnivå i november.

Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Stora skillnader mellan olika typer av vård

Sammanlagt väntade 3 716 patienter på operation i Gävleborgs län under november månad.

Trots Gävleborg i stort ligger på ungefär samma nivå som innan pandemin är skillnaderna stora mellan olika vårdtyper. Inom ögonsjukvård tvingades 25 procent av patienterna vänta längre än 90 dagar i november (+12 procentenheter jämfört med ett vanligt år före pandemin).

Tabellen nedan visar siffrorna nedbrutna för varje vårdtyp i regionen (för vårdtyper med minst 20 fall per månad).

Operationstyper med längst kötider i Gävleborgs län i november
VårdtypAndel som behövde väntade över 90 dagarMotsvarande historiskt snitt för november 2015-2019Antal patienter
Öron-näsa-hals33 %28 % 1 116
Ögonsjukvård25 %13 % 539
Kirurgi21 %14 % 652
Gynekologi8 %3 % 173

Det är dock stor skillnad på hur många personer som väntar inom varje vårdtyp.

Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.