Fler november­flyg än i fjol i Västra Götaland

Västra Götalands län Flygtrafik
SAS-flygplan på marken
Bene Riobo, Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)

Det landade fler flyg i Västra Götalands län än förra året i november. Men trafiken är ändå lägre än vad som varit väntat utan pandemiavbräcket. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade knappt 15 000 flyg i kommersiell trafik på svenska flygplatser förra månaden (privat- och skolflygplan, militärflygplan, räddningsflygningar och en del andra arbetsflygningar ej inräknade). Det är drygt 75 procent av vad som varit väntat utan pandeminedgången1, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend inom passagerarflyget hade stått sig.

I Västra Götaland landade 1 822 kommersiella flyg i november, varav sju taxiflyg. Det kan jämföras med 1 620 landningar samma månad förra året. Det innebär tolv procent fler flyg, men fortfarande färre än före pandemin. Totalt reste omkring 353 300 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Ladda ner i fler format

Nästan all trafik i länet gick förra månaden till Göteborg-Landvetter flygplats, med 1 761 landningar i november. Det är fortfarande en bit under för-pandeminivån. Från och med april går åter reguljärflyg mellan Trollhättan-Vänersborgs flygplats och Bromma.

FlygplatsLandningar i novemberSamma månad 2021Förväntat antal (ca)
Göteborg-Landvetter flygplats1 7611 6193 000
Trollhättan−Vänersborgs flygplats611100
”Förväntat antal” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

73 procent av landningarna på flygplatserna förra månaden utgjordes av utrikesflyg (1 322 flighter). Det är ungefär samma andel som under novembermånaderna närmast före pandemin.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av november 2022 landade totalt 39 403 flyg på Landvetter och Trollhättan−Vänersborgs flygplats. Det är omkring 24 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig. 1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.