Fler november­flyg än i fjol i Västernorrland

Västernorrlands län Flygtrafik
Person framför incheckningsdisk på flygplats
Erik Odiin, Unsplash

Det landade fler flyg i Västernorrlands län än förra året i november. Men trafiken är ändå lägre än vad som varit väntat utan pandemiavbräcket. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade knappt 15 000 flyg i kommersiell trafik på svenska flygplatser förra månaden (privat- och skolflygplan, militärflygplan, räddningsflygningar och en del andra arbetsflygningar ej inräknade). Det är drygt 75 procent av vad som varit väntat utan pandeminedgången1, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend inom passagerarflyget hade stått sig.

I Västernorrland landade 247 kommersiella flyg i november, varav elva taxiflyg. Det kan jämföras med 137 landningar samma månad förra året. Det innebär 80 procent fler flyg, men fortfarande färre än före pandemin. Totalt reste omkring 8 100 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Ladda ner i fler format

Mest trafik i länet hade Sundsvall−Timrå flygplats, med 90 landningar i november. Det är fortfarande långt under för-pandeminivån.På Örnsköldsviks flygplats upphörde den mesta reguljärtrafiken i månadsskiftet januari/februari, då flygbolaget Air Leap Aviation ställde in sin verksamhet där och begärde rekonstruktion. Sedan dess har i stället Amapola flyg klivit in och sakta trappat upp antalet avgångar.

FlygplatsLandningar i novemberSamma månad 2021Förväntat antal (ca)
Sundsvall−Timrå flygplats9065300
Kramfors−Sollefteå flygplats804390
Örnsköldsviks flygplats7729100
”Förväntat antal” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

Tio procent av landningarna på flygplatserna förra månaden utgjordes av utrikesflyg (24 flighter). Det är betydligt större andel än under novembermånaderna närmast före pandemin, då motsvarande siffra varit omkring en procent. Redan de senaste åren före pandemin minskade inrikestrafiken snabbare än utrikestrafiken, och en viss ökning av utrikestrafikens andel förklaras alltså av den bakomliggande trenden.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av november 2022 landade totalt 4 078 flyg på Kramfors−Sollefteå flygplats, Midlanda och Örnsköldsviks flygplats. Det är omkring 3 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig. 1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.