Fler november­flyg än i fjol i Västerbotten

Västerbottens län Flygtrafik
flygplan i luften
Bene Riobo, Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)

Det landade fler flyg i Västerbottens län än förra året i november. Men trafiken är ändå lägre än vad som varit väntat utan pandemiavbräcket. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade knappt 15 000 flyg i kommersiell trafik på svenska flygplatser förra månaden (privat- och skolflygplan, militärflygplan, räddningsflygningar och en del andra arbetsflygningar ej inräknade). Det är drygt 75 procent av vad som varit väntat utan pandeminedgången1, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend inom passagerarflyget hade stått sig.

I Västerbotten landade 808 kommersiella flyg i november, varav elva taxiflyg. Det kan jämföras med 647 landningar samma månad förra året. Det innebär 25 procent fler flyg, men fortfarande färre än före pandemin. Totalt reste omkring 91 600 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Ladda ner i fler format

På länets just nu mest trafikerade flygplats, Umeå flygplats landade i november 497 flyg. Det är fortfarande en bit under för-pandeminivån.

FlygplatsLandningar i novemberSamma månad 2021Förväntat antal (ca)
Umeå flygplats497416700
Skellefteå flygplats137111200
Lycksele flygplats967080
Vilhelmina flygplats483450
Hemavans flygplats301650
”Förväntat antal” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

I stort sett all reguljär trafik på flygplatserna gick inrikes förra månaden (med 15 utrikeslandningar). Så har det sett ut även novembermånaderna närmast före pandemin.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av november 2022 landade totalt 16 530 flyg på Hemavans flygplats, Lycksele flygplats, Skellefteå flygplats, Umeå flygplats och Vilhelmina flygplats. Det är omkring 2 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig. 1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.