Fler november­flyg än i fjol i Stockholm

Stockholms län Flygtrafik
flygplan i luften
Bene Riobo, Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)

Det landade fler flyg i Stockholms län än förra året i november. Men trafiken är ändå lägre än vad som varit väntat utan pandemiavbräcket. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade knappt 15 000 flyg i kommersiell trafik på svenska flygplatser förra månaden (privat- och skolflygplan, militärflygplan, räddningsflygningar och en del andra arbetsflygningar ej inräknade). Det är drygt 75 procent av vad som varit väntat utan pandeminedgången1, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend inom passagerarflyget hade stått sig.

I Stockholm landade 8 670 kommersiella flyg i november, varav 128 taxiflyg. Det kan jämföras med 7 057 landningar samma månad förra året. Det innebär 23 procent fler flyg, men fortfarande färre än före pandemin. Totalt reste omkring 1 660 100 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Ladda ner i fler format

På Arlanda landade i november 7 211 flyg, och på Bromma 1 459. Det är fortfarande en bit under för-pandeminivån.

FlygplatsLandningar i novemberSamma månad 2021Förväntat antal (ca)
Stockholm−Arlanda flygplats7 2115 76010 700
Stockholm−Bromma flygplats1 4591 2972 500
”Förväntat antal” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

61 procent av landningarna på flygplatserna förra månaden utgjordes av utrikesflyg (5 305 flighter). Det är ungefär samma andel som under novembermånaderna närmast före pandemin.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av november 2022 landade totalt 173 528 flyg på Arlanda och Bromma. Det är omkring 92 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig. 1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.