Fler november­flyg än i fjol i Skåne

Skåne län Flygtrafik
flygplan i luften
Bene Riobo, Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)

Det landade fler flyg i Skåne län än förra året i november. Men trafiken är ändå lägre än vad som varit väntat utan pandemiavbräcket. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade knappt 15 000 flyg i kommersiell trafik på svenska flygplatser förra månaden (privat- och skolflygplan, militärflygplan, räddningsflygningar och en del andra arbetsflygningar ej inräknade). Det är drygt 75 procent av vad som varit väntat utan pandeminedgången1, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend inom passagerarflyget hade stått sig.

I Skåne landade 1 003 kommersiella flyg i november, varav 26 taxiflyg. Det kan jämföras med 938 landningar samma månad förra året. Det innebär sju procent fler flyg, men fortfarande färre än före pandemin. Totalt reste omkring 128 100 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Ladda ner i fler format

På länets just nu mest trafikerade flygplats, Malmö flygplats landade i november 698 flyg. Det är fortfarande en bit under för-pandeminivån.

FlygplatsLandningar i novemberSamma månad 2021Förväntat antal (ca)
Malmö flygplats6987641 200
Ängelholm−Helsingborg flygplats247169300
Kristianstads flygplats58580
”Förväntat antal” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

25 procent av landningarna på flygplatserna förra månaden utgjordes av utrikesflyg (251 flighter). Det är ungefär samma andel som under novembermånaderna närmast före pandemin.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av november 2022 landade totalt 24 459 flyg på Everöd, Sturup och Ängelholm−Helsingborg flygplats. Det är omkring 5 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig. 1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.