Färre oktober­flyg än i fjol på Skavsta

Södermanlands län | Flygtrafik |
Person framför incheckningsdisk på flygplats
Erik Odiin, Unsplash

Det landade färre flyg i Södermanlands län än förra året i oktober. Därmed ser trafiken nu ut att ha planat ut på en lägre nivå än före covid 19-pandemin. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade drygt 16 000 flyg i kommersiell trafik på svenska flygplatser förra månaden (privat- och skolflygplan, militärflygplan, räddningsflygningar och en del andra arbetsflygningar ej inräknade). Det är drygt 70 procent av vad som varit väntat utan pandeminedgången1, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend inom passagerarflyget hade stått sig.

På Skavsta landade 177 kommersiella flyg i oktober, varav sju taxiflyg. Det kan jämföras med 344 landningar samma månad förra året. Det är 49 procent färre flyg än under samma månad förra året, och fortfarande färre än före pandemin. Totalt reste omkring 49 400 passagerare till och från flygplatsen.

Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

95 procent av landningarna på flygplatsen förra månaden utgjordes av utrikesflyg (169 flighter). Det är ungefär samma andel som under oktobermånaderna närmast före pandemin.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av oktober 2022 landade totalt 5 650 flyg på Skavsta. Det är omkring 7 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig. 1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.