Fler oktober­flyg än i fjol i Skåne

Skåne län Flygtrafik
SAS-flygplan på marken
Bene Riobo, Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)

Det landade fler flyg i Skåne län än förra året i oktober. Men trafiken är ändå lägre än vad som varit väntat utan pandemiavbräcket. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade drygt 16 000 flyg i kommersiell trafik på svenska flygplatser förra månaden (privat- och skolflygplan, militärflygplan, räddningsflygningar och en del andra arbetsflygningar ej inräknade). Det är drygt 70 procent av vad som varit väntat utan pandeminedgången1, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend inom passagerarflyget hade stått sig.

I Skåne landade 1 088 kommersiella flyg i oktober, varav 41 taxiflyg. Det kan jämföras med 992 landningar samma månad förra året. Oktober har historiskt varit en månad då Skåne­flygplatserna har relativt mycket trafik. I år var den dock bara tre fjärdedelar av det väntade för månaden1. Totalt reste omkring 148 500 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

På länets just nu mest trafikerade flygplats, Malmö flygplats landade i oktober 769 flyg. Det är fortfarande en bit under för-pandeminivån.

FlygplatsLandningar i oktoberSamma månad 2021Förväntat antal (ca)
Malmö flygplats7697811 200
Ängelholm−Helsingborg flygplats242189300
Kristianstads flygplats772280
”Förväntat antal” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

28 procent av landningarna på flygplatserna förra månaden utgjordes av utrikesflyg (303 flighter). Det är ungefär samma andel som under oktobermånaderna närmast före pandemin.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av oktober 2022 landade totalt 23 455 flyg på Everöd, Sturup och Ängelholm−Helsingborg flygplats. Det är omkring 4 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig. 1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.