Växjöelever har näst högst gymnasiebehörighet i länet – här är betygen skola för skola

Växjö kommun Skola
Skolböcker
Alexander Grey, Unsplash

Av de niondeklassare som gick ut i Växjö i våras var 84 procent behöriga till gymnasiets yrkesprogram. Det är den näst högsta siffran i länet, visar Skolverkets statistik som släpptes i dag.

84 procent av eleverna som gick ut nian i Växjö i våras var behöriga till gymnasiets yrkesprogram. Det är en lägre andel än bland dem som gick ur nian våren 2021. Det är den näst högsta andelen i länet, efter Alvesta kommun.

Andelen behöriga minskade bland flickor medan den ligger relativt stilla bland pojkar och var ungefär lika hög i båda grupperna.

För att vara behörig till gymnasieskolans yrkesprogram krävs godkända betyg i åtta ämnen. För högskoleförberedande program krävs godkända betyg i tolv ämnen – och dessutom finns tre olika behörighetskrav beroende på vilket program det avser. I Växjö kommun var 83 procent av de som gick ut nian behöriga till estetiskt program, medan 80 procent var behöriga till ekonomiskt, humanistiskt och samhällsvetenskapligt respektive naturvetenskapligt och tekniskt program.

74 procent av niondeklassarna i Växjö nådde godkänt resultat i alla ämnen i våras. Läsåret innan var motsvarande siffra 77 procent.

1 232 elever i tolv skolor

I Växjö finns tolv skolor där totalt 1 232 elever som gick ut nian i våras. Nio av dem drivs i kommunal regi (977 elever), medan tre är friskolor (255 elever). Andelen elever med behörighet till gymnasiets yrkesprogram är högre bland eleverna i friskolorna (88 jämfört med 83 procent).

Det här är ett mönster som återfinns i riket som helhet också. Enligt Skolverket kan det delvis förklaras med skolornas elevsammansättning: friskolor skolor har generellt lägre andel nyanlända elever och högre andel elever med högutbildade föräldrar.

Slutbetyg per skola i Växjö kommun 2022
SkolaAndel behöriga till yrkesprogram, föregående år i parentesGenomsnittligt meritvärdeTyp
Braås skola 4-974 % (78 %)203,8Kommunal
Elin Wägnerskolan 172 % (–)215,4Kommunal
Fagrabäckskolan77 % (87 %)215,3Kommunal
Hagavikskolans natur- och teknikinriktning90 % (–)238,3Kommunal
Kronoberg Skola~100 % (93 %)259,0Enskild
Lammhults skola 4-981 % (81 %)203,2Kommunal
Norregårdskolan89 % (94 %)234,6Kommunal
Pär Lagerkvistskolan 7-989 % (85 %)236,0Kommunal
Ringsbergskolan~100 % (~100 %)252,1Kommunal
Teleborg Centrum82 % (83 %)224,1Kommunal
Thoren Framtid i Växjö77 % (82 %)205,4Enskild
Växjö Internationella Grundskola 7-9~100 % (~100 %)262,1Enskild
~100 innebär att 1-4 elever inte klarade behörigheten. Två prickar (..) innebär att det rör sig om färre än tio elever och uppgiften maskeras. En prick (.) betyder att uppgift saknas. Källa: Skolverket

I riket som helhet minskade andelen elever i nian som blev behöriga till gymnasiets yrkesprogram, till 85 procent.Andelen var högre bland flickor (86 procent) än bland pojkar (84 procent). Den var också högre bland elever med svensk bakgrund än med utländsk bakgrund (elever födda utomlands samt elever födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands). Men störst betydelse för resultaten har föräldrarnas utbildningsbakgrund, konstaterar Skolverket. Bland elever med föräldrar som har en eftergymnasial utbildning fick 93 procent gymnasiebehörighet, medan motsvarande siffra för elever med föräldrar med gymnasieutbildning var 79 procent och bland dem med föräldrar som inte gått färdigt gymnasiet 54 procent. Samma mönster återfinns också i de internationella studierna.

– Elevernas socioekonomiska bakgrund har fortsatt stor betydelse för betygen. En av de stora utmaningarna för den svenska skolan är att utjämna skillnader och därmed bryta detta mönster och förbättra resultaten för de mindre resursstarka eleverna, säger Tommy Lagergren, avdelningschef på Skolverket i ett pressmeddelande.

Andel behöriga till yrkesgymnasiet per kommun i Kronobergs län 2022
KommunAndel behöriga totaltKommunala skolorEnskilda skolor
Alvesta85 %85 %
Växjö84 %83 %88 %
Uppvidinge84 %84 %
Tingsryd79 %77 %~100 %
Ljungby76 %75 %~100 %
Markaryd71 %71 %
Älmhult71 %71 %67 %
Lessebo66 %66 %
~100 innebär att 1-4 elever inte klarade behörigheten. Två prickar (..) innebär att det rör sig om färre än tio elever och uppgiften maskeras. En prick (.) betyder att uppgift saknas. Källa: Skolverket

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.