Fler flyg i Stockholm i augusti

Stockholms län Flygtrafik
Person framför incheckningsdisk på flygplats
Erik Odiin, Unsplash

Flygtrafiken på svenska flygplatser ökade, som vanligt, i augusti jämfört med juli. Det är en ökning som följer de vanliga säsongsvariationerna, men trafiken är fortsatt lägre än den var före pandemin. Även i Stockholms län ökade trafiken jämfört med månaden innan. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade drygt 15 000 flyg på svenska flygplatser förra månaden. Det är drygt 70 procent av vad som varit väntat utan pandeminedgången1, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend hade stått sig. Även i Stockholms län ökade trafiken: I augusti landade 9 071 reguljär- eller charterflyg i Stockholm, jämfört med 8 117 månaden innan, och därutöver 169 taxiflyg.

Det är 65 procent fler flyg än under samma månad förra året, men fortfarande färre än före pandemin. Totalt reste omkring 2 024 100 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

På Arlanda landade i augusti 7 975 flyg, och på Bromma 1 096. Det är fortfarande en bit under för-pandeminivån.

FlygplatsLandningar i augustiSamma månad 2020Förväntat antal (ca)
Stockholm−Arlanda flygplats7 9754 64011 300
Stockholm−Bromma flygplats1 0968701 900
”Förväntat antal” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

69 procent av landningarna på flygplatserna förra månaden utgjordes av utrikesflyg (6 270 flighter). Det är ungefär samma andel som under augustimånaderna närmast före pandemin.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av augusti 2022 landade totalt 142 037 flyg på Arlanda och Bromma. Det är omkring 84 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig. 1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.