Mest flyg­trafik sedan pandemi­utbrottet på Växjö flygplats i augusti

Kronobergs län Flygtrafik
Utsikt över flygplansvinge
Natali Quijano, Unsplash

Flygtrafiken på svenska flygplatser ökade, som vanligt, i augusti jämfört med juli. Det är en ökning som följer de vanliga säsongsvariationerna, men trafiken är fortsatt lägre än den var före pandemin. Även i Kronobergs län ökade trafiken jämfört med månaden innan. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade drygt 15 000 flyg på svenska flygplatser förra månaden. Det är drygt 70 procent av vad som varit väntat utan pandeminedgången1, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend hade stått sig. Även i Kronoberg ökade trafiken: I augusti landade 123 reguljär- eller charterflyg på Växjö flygplats, jämfört med 111 månaden innan.

Därmed blev augusti månaden med mest trafik på Kronobergsflygplatsen sedan pandemins utbrott. Totalt reste omkring 23 400 passagerare till och från flygplatsen.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

74 procent av landningarna på flygplatsen förra månaden utgjordes av utrikesflyg (91 flighter). Det är betydligt större andel än under augustimånaderna närmast före pandemin, då motsvarande siffra varit omkring 45 procent. Redan de senaste åren före pandemin minskade inrikestrafiken snabbare än utrikestrafiken, och en viss ökning av utrikestrafikens andel förklaras alltså av den bakomliggande trenden.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av augusti 2022 landade totalt 1 199 flyg på Växjö flygplats. Det är omkring 2 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig. 1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.