Efter pandemin: Fortsatt långa vänte­tider i Örebro

Örebro län Överbeläggningar i vården
Bild från operationssal.
dr.spitalier, Flickr (CC BY-SA 2.0)

Coronapandemin gjorde att allt fler personer tvingades vänta länge på operation.  Även i Örebro län är det betydligt fler än vanligt som tvingas vänta länge på vård.

Coronapandemin satte press på sjukvården. I skuggan av den akuta covidvården blev operationsköerna allt längre.

Under juli fick 56 procent av alla patienter vänta längre än 90 dagar på operation i Örebro. Det är fler än en typisk julimånad (snittet för de fem åren före pandemin låg på 43 procent).

I praktiken innebär det att 5 104 av de 9 126 patienter som under månaden väntade på operation i Örebro tvingades vänta lägre än vårdgarantin ger dem rätt till.

Enligt vårdgarantin ska du inte behöva vänta mer än 90 dagar på den behandling eller operation som ordinerats av specialistläkare.

Ökning av för långa väntetider i nästan hela landet

SKR:s väntetidsstatistik sträcker sig till och med juli. Andelen patienter som tvingades vänta längre än vårdgarantin ger dem rätt till var då högre än vanligt i 20 av landets 21 regioner.

Östergötland var den region som låg mest över sin normalnivå i juli.

Stora skillnader mellan olika typer av vård

Sammanlagt väntade 9 126 patienter på operation i Örebro län under juli månad.

Skillnaden mot normalläget är störst inom kirurgi. Här tvingades 60 procent av patienterna vänta längre än 90 dagar i oktober (+19 procentenheter jämfört med ett vanligt år).

Samtidigt har andra vårdtyper påverkats mycket mindre, som ögonsjukvård, där 51 procent behövde vänta längre än 90 dagar (+3 procentenheter jämfört med ett vanligt år före pandemin).

Tabellen nedan visar siffrorna nedbrutna för varje vårdtyp i regionen (för vårdtyper med minst 20 fall per månad).

Operationstyper med längst kötider i Örebro län i juli
VårdtypAndel som behövde väntade över 90 dagarMotsvarande historiskt snitt för juli 2015-2019Antal patienter
Kirurgi60 %42 % 1 087
Öron-näsa-hals60 %51 % 739
Handkirurgi59 %43 % 948
Urologi59 %46 % 763
Ögonsjukvård51 %48 % 1 592

Det är dock stor skillnad på hur många personer som väntar inom varje vårdtyp.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.