Nu får görs fler operationer i tid än innan pandemin i Kronoberg

Kronobergs län | Överbeläggningar i vården |
Bild från operationssal.
dr.spitalier, Flickr (CC BY-SA 2.0)

Coronapandemin gjorde att allt fler personer tvingades vänta länge på operation. Men i Kronobergs län är långa väntetider färre än innan pandemin.

Coronapandemin satte press på sjukvården. I skuggan av den akuta covidvården blev operationsköerna allt längre.

Under juli fick 20 procent av alla patienter vänta längre än 90 dagar på operation i Kronoberg. Det är färre än en typisk julimånad (snittet för de fem åren före pandemin låg på 30 procent).

I praktiken innebär det att 581 av de 2 966 patienter som under månaden väntade på operation i Kronoberg tvingades vänta lägre än vårdgarantin ger dem rätt till.

Kronobergs län sticker därmed ut i förhållande till andra län. I de allra flest regionerna är operationsköerna längre eller till och med mycket längre än normalt.

Enligt vårdgarantin ska du inte behöva vänta mer än 90 dagar på den behandling eller operation som ordinerats av specialistläkare.

Ökning av för långa väntetider i nästan hela landet

SKR:s väntetidsstatistik sträcker sig till och med juli. Andelen patienter som tvingades vänta längre än vårdgarantin ger dem rätt till var då högre än vanligt i 20 av landets 21 regioner.

Östergötland var den region som låg mest över sin normalnivå i juli.

Stora skillnader mellan olika typer av vård

Sammanlagt väntade 2 966 patienter på operation i Kronobergs län under juli månad.

Skillnaden mot normalläget är störst inom urologi. Här tvingades 40 procent av patienterna vänta längre än 90 dagar i oktober (+20 procentenheter jämfört med ett vanligt år).

Samtidigt ligger andra vårdtyper, som öron-näsa-hals, på en lägre nivå än ett vanligt år före pandemin (16 procent nu, jämfört med 35 procent tidigare).

Tabellen nedan visar siffrorna nedbrutna för varje vårdtyp i regionen (för vårdtyper med minst 20 fall per månad).

Operationstyper med längst kötider i Kronobergs län i juli
VårdtypAndel som behövde väntade över 90 dagarMotsvarande historiskt snitt för juli 2015-2019Antal patienter
Gynekologi43 %33 % 95
Urologi40 %20 % 293
Kirurgi19 %22 % 303
Öron-näsa-hals16 %35 % 158
Handkirurgi14 %15 % 130
Ögonsjukvård4 %11 % 758

Det är dock stor skillnad på hur många personer som väntar inom varje vårdtyp.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.