Efter pandemin: Fortsatt långa vänte­tider i Stockholm

Stockholms län | Överbeläggningar i vården |
Bild från operationssal.
Flickr (PD)

Coronapandemin gjorde att allt fler personer tvingades vänta länge på operation.  Även i Stockholms län är det betydligt fler än vanligt som tvingas vänta länge på vård.

Coronapandemin satte press på sjukvården. I skuggan av den akuta covidvården blev operationsköerna allt längre.

Under juli fick 32 procent av alla patienter vänta längre än 90 dagar på operation i Stockholm. Det är fler än en typisk julimånad (snittet för de fem åren före pandemin låg på 18 procent).

I praktiken innebär det att 5 736 av de 18 056 patienter som under månaden väntade på operation i Stockholm tvingades vänta lägre än vårdgarantin ger dem rätt till.

Enligt vårdgarantin ska du inte behöva vänta mer än 90 dagar på den behandling eller operation som ordinerats av specialistläkare.

Ökning av för långa väntetider i nästan hela landet

SKR:s väntetidsstatistik sträcker sig till och med juli. Andelen patienter som tvingades vänta längre än vårdgarantin ger dem rätt till var då högre än vanligt i 20 av landets 21 regioner.

Östergötland var den region som låg mest över sin normalnivå i juli.

Stora skillnader mellan olika typer av vård

Sammanlagt väntade 18 056 patienter på operation i Stockholms län under juli månad.

Skillnaden mot normalläget är störst inom kirurgi. Här tvingades 41 procent av patienterna vänta längre än 90 dagar i oktober (+25 procentenheter jämfört med ett vanligt år).

Samtidigt ligger andra vårdtyper, som öron-näsa-hals, på en lägre nivå än ett vanligt år före pandemin (25 procent nu, jämfört med 34 procent tidigare).

Tabellen nedan visar siffrorna nedbrutna för varje vårdtyp i regionen (för vårdtyper med minst 20 fall per månad).

Operationstyper med längst kötider i Stockholms län i juli
VårdtypAndel som behövde väntade över 90 dagarMotsvarande historiskt snitt för juli 2015-2019Antal patienter
Kirurgi41 %15 % 3 571
Öron-näsa-hals25 %34 % 562
Urologi21 %18 % 1 009
Gynekologi20 %7 % 1 312
Ögonsjukvård15 %6 % 2 094
Handkirurgi4 %9 % 274

Det är dock stor skillnad på hur många personer som väntar inom varje vårdtyp.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.