Rekordmånga utlokaliserade patienter inom den somatiska vården i Östergötland

Östergötlands län | Överbeläggningar i vården |

I juli rapporterade Region Östergötland 3,2 utlokaliserade patienter per 100 vårdplatser inom den somatiska vården. Det är mer än någon månad sedan 2013. Snittet har legat på 1,6 utlokaliserade patienter.

Trots den här utvecklingen ligger Region Östergötland fortfarande under snittet för hela Sverige, som i juli hade 3,5 utlokaliserade patienter per hundra vårdplatser inom den somatiska vården.

Det landsting som hade högst andel utlokaliserade patienter inom den somatiska vården var Västerbottens läns landsting med 7,4 per hundra vårdplatser.

Vid små sjukhus kan stora variationer bero på att antalet vårdplatser tillfälligt minskat, vilket gör att andelen, som mäts här, ökar.
Utlokaliserad patient är en inskriven patient som vårdas på en annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten.
Somatisk vård innebär vård av kroppen, i motsats till psykiatrisk vård.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.