36 flyg landade på Västerås flygplats under juni

Västmanlands län | Flygtrafik |
Två flygplan på en flygplats
Niklas Jonasson, Unsplash

Flygtrafiken i Sverige minskade något i juni, jämfört med månaden innan, drivet av färre inrikesflighter. Det är i linje med det vanliga säsongsmönstret – inrikestrafiken brukar vara som lägst under sommaren. I Västmanlands län var dock trafiken ganska oförändrad. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade drygt 15 000 flyg på svenska flygplatser förra månaden. Därmed är flygandet nu uppe på omkring 75 procent av vad som varit väntat utan pandeminedgången, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend hade stått sig. i Västmanlands län var trafiken tämligen oförändrad jämfört med maj. I juni landade 36 reguljär- eller charterflyg på Västerås flygplats, jämfört med 37 månaden innan, och därutöver tolv taxiflyg.

Totalt reste omkring 10 600 passagerare till och från flygplatsen.

Flygstoppet efter Rysslands invasion av Ukraina har inte haft någon synbar effekt på siffrorna. I fjolårets destinationsstatistik från landets statligt ägda flygplatser stod Ryssland för mindre än en halv procent av utrikesresorna. Inte heller SAS-strejken syns ännu i siffrorna; den inleddes först i början av juli.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

97 procent av landningarna på flygplatsen förra månaden utgjordes av utrikesflyg (35 flighter). Det är ungefär samma andel som under junimånaderna närmast före pandemin.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.