9 190 flyg landade i Stockholm under juni

Stockholms län Flygtrafik
Flygplan och kondensstrimmor mot blå himmel
Aviationstirling, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Flygtrafiken i Sverige minskade något i juni, jämfört med månaden innan, drivet av färre inrikesflighter. Det är i linje med det vanliga säsongsmönstret – inrikestrafiken brukar vara som lägst under sommaren. I Stockholms län var dock trafiken ganska oförändrad. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade drygt 15 000 flyg på svenska flygplatser förra månaden. Därmed är flygandet nu uppe på omkring 75 procent av vad som varit väntat utan pandeminedgången, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend hade stått sig. i Stockholms län var trafiken tämligen oförändrad jämfört med maj. I juni landade 9 190 reguljär- eller charterflyg i Stockholm, jämfört med 9 290 månaden innan, och därutöver 162 taxiflyg.

Det är drygt dubbelt så många som under samma månad förra året, men fortfarande färre än före pandemin. Totalt reste omkring 2 025 900 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Flygstoppet efter Rysslands invasion av Ukraina har inte haft någon synbar effekt på siffrorna. I fjolårets destinationsstatistik från landets statligt ägda flygplatser stod Ryssland för mindre än en halv procent av utrikesresorna. Inte heller SAS-strejken syns ännu i siffrorna; den inleddes först i början av juli.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

På Arlanda landade i juni 7 974 flyg, och på Bromma 1 216. Det är fortfarande en bit under för-pandeminivån.

FlygplatsLandningar i juniSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Stockholm−Arlanda flygplats7 9742 94410 600
Stockholm−Bromma flygplats1 2167342 100
”Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

69 procent av landningarna på flygplatserna förra månaden utgjordes av utrikesflyg (6 348 flighter). Det är ungefär samma andel som under junimånaderna närmast före pandemin.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av juni 2022 landade totalt 124 833 flyg på Arlanda och Bromma. Det är omkring 78 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.