Så utvecklades flygandet i Skåne

Skåne län Flygtrafik
Flygplan i luften
Philip Myrtorp, Unsplash

Flygtrafiken i Sverige minskade något i juni, jämfört med månaden innan, drivet av färre inrikesflighter. Det är i linje med det vanliga säsongsmönstret – inrikestrafiken brukar vara som lägst under sommaren. I Skåne län var dock trafiken ganska oförändrad. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade drygt 15 000 flyg på svenska flygplatser förra månaden. Därmed är flygandet nu uppe på omkring 75 procent av vad som varit väntat utan pandeminedgången, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend hade stått sig. i Skåne län var trafiken tämligen oförändrad jämfört med maj. I juni landade 1 018 reguljär- eller charterflyg i Skåne, jämfört med 1 061 månaden innan, och därutöver 49 taxiflyg.

Det är 40 procent fler flyg än under samma månad förra året, men fortfarande färre än före pandemin. Totalt reste omkring 143 500 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Flygstoppet efter Rysslands invasion av Ukraina har inte haft någon synbar effekt på siffrorna. I fjolårets destinationsstatistik från landets statligt ägda flygplatser stod Ryssland för mindre än en halv procent av utrikesresorna. Inte heller SAS-strejken syns ännu i siffrorna; den inleddes först i början av juli.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

På länets just nu mest trafikerade flygplats, Malmö flygplats landade i juni 773 flyg. Det är fortfarande en bit under för-pandeminivån.

FlygplatsLandningar i juniSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Malmö flygplats7735611 100
Ängelholm−Helsingborg flygplats187165300
Kristianstads flygplats58220
”Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

39 procent av landningarna på flygplatserna förra månaden utgjordes av utrikesflyg (395 flighter). Det är ungefär samma andel som under junimånaderna närmast före pandemin.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av juni 2022 landade totalt 18 110 flyg på Everöd, Sturup och Ängelholm−Helsingborg flygplats. Det är omkring 4 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.