Mest flyg­trafik sedan pandemi­utbrottet på Växjö flygplats i juni

Kronobergs län | Flygtrafik |
Flygplan från Vueling på rullbana
Anna Zvereva, Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)

Flygtrafiken i Sverige minskade något i juni, jämfört med månaden innan, drivet av färre inrikesflighter. Det är i linje med det vanliga säsongsmönstret – inrikestrafiken brukar vara som lägst under sommaren. Kronobergs län går dock mot strömmen. På Kronobergs­flygplatsen ökade trafiken i stället. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade drygt 15 000 flyg på svenska flygplatser förra månaden. Därmed är flygandet nu uppe på omkring 75 procent av vad som varit väntat utan pandeminedgången, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend hade stått sig. Kronoberg var ett av få län som såg en direkt ökning av flygtrafiken: I juni landade 109 reguljär- eller charterflyg på Växjö flygplats, jämfört med 97 månaden innan, och därutöver ett taxiflyg.

Därmed blev juni månaden med mest trafik på Kronobergsflygplatsen sedan pandemins utbrott. Totalt reste omkring 18 400 passagerare till och från flygplatsen.

Flygstoppet efter Rysslands invasion av Ukraina har inte haft någon synbar effekt på siffrorna. I fjolårets destinationsstatistik från landets statligt ägda flygplatser stod Ryssland för mindre än en halv procent av utrikesresorna. Inte heller SAS-strejken syns ännu i siffrorna; den inleddes först i början av juli.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

70 procent av landningarna på flygplatsen förra månaden utgjordes av utrikesflyg (76 flighter). Det är betydligt större andel än under junimånaderna närmast före pandemin, då motsvarande siffra varit omkring 38 procent. Redan de senaste åren före pandemin minskade inrikestrafiken snabbare än utrikestrafiken, och en viss ökning av utrikestrafikens andel förklaras alltså av den bakomliggande trenden.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av juni 2022 landade totalt 963 flyg på Växjö flygplats. Det är omkring 2 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.