Så utvecklades flygandet på Kalmar flygplats

Kalmar län | Flygtrafik |
Två flygplan på en flygplats
Niklas Jonasson, Unsplash

Flygtrafiken i Sverige minskade något i juni, jämfört med månaden innan, drivet av färre inrikesflighter. Det är i linje med det vanliga säsongsmönstret – inrikestrafiken brukar vara som lägst under sommaren. Även i Kalmar län minskade trafiken jämfört med månaden innan. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade drygt 15 000 flyg på svenska flygplatser förra månaden. Därmed är flygandet nu uppe på omkring 75 procent av vad som varit väntat utan pandeminedgången, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend hade stått sig. i Kalmar län minskade trafiken: I juni landade 111 reguljär- eller charterflyg på Kalmar flygplats, jämfört med 129 månaden innan, och därutöver åtta taxiflyg.

Det är tre gånger så många som under samma månad förra året, men fortfarande färre än före pandemin. Totalt reste omkring 11 600 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Flygstoppet efter Rysslands invasion av Ukraina har inte haft någon synbar effekt på siffrorna. I fjolårets destinationsstatistik från landets statligt ägda flygplatser stod Ryssland för mindre än en halv procent av utrikesresorna. Inte heller SAS-strejken syns ännu i siffrorna; den inleddes först i början av juli.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

All reguljärtrafik i länet gick förra månaden till Kalmar flygplats; Oskarshamns flygplats används sedan 2018 bara för privattrafik.

FlygplatsLandningar i juniSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Kalmar flygplats11129200
Oskarshamns flygplats00
”Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

22 procent av landningarna på flygplatserna förra månaden utgjordes av utrikesflyg (24 flighter). Det är betydligt större andel än under junimånaderna närmast före pandemin, då motsvarande siffra varit omkring tio procent. Redan de senaste åren före pandemin minskade inrikestrafiken snabbare än utrikestrafiken, och en viss ökning av utrikestrafikens andel förklaras alltså av den bakomliggande trenden.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av juni 2022 landade totalt 1 568 flyg på Kalmar flygplats och Oskarshamns flygplats. Det är omkring 1 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.