Mest flyg­trafik sedan pandemi­utbrottet i Västra Götaland i juni

Västra Götalands län | Flygtrafik |
Flygplan i luften
Philip Myrtorp, Unsplash

Flygtrafiken i Sverige minskade något i juni, jämfört med månaden innan, drivet av färre inrikesflighter. Det är i linje med det vanliga säsongsmönstret – inrikestrafiken brukar vara som lägst under sommaren. I Västra Götalands län var dock trafiken ganska oförändrad. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade drygt 15 000 flyg på svenska flygplatser förra månaden. Därmed är flygandet nu uppe på omkring 75 procent av vad som varit väntat utan pandeminedgången, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend hade stått sig. i Västra Götalands län var trafiken tämligen oförändrad jämfört med maj. I juni landade 2 198 reguljär- eller charterflyg i Västra Götaland, jämfört med 2 179 månaden innan, och därutöver 39 taxiflyg.

Därmed blev juni månaden med mest trafik på Västra Götalandsflygplatserna sedan pandemins utbrott, för tredje månaden i rad. Totalt reste omkring 480 000 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Flygstoppet efter Rysslands invasion av Ukraina har inte haft någon synbar effekt på siffrorna. I fjolårets destinationsstatistik från landets statligt ägda flygplatser stod Ryssland för mindre än en halv procent av utrikesresorna. Inte heller SAS-strejken syns ännu i siffrorna; den inleddes först i början av juli.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Nästan all reguljärtrafik i länet gick förra månaden till Göteborg-Landvetter flygplats, med 2 149 landningar i juni. Det är fortfarande en bit under för-pandeminivån. Från och med april går åter reguljärflyg mellan Trollhättan-Vänersborgs flygplats och Bromma.

FlygplatsLandningar i juniSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Göteborg-Landvetter flygplats2 1498953 300
Trollhättan−Vänersborgs flygplats49180
”Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

79 procent av landningarna på flygplatserna förra månaden utgjordes av utrikesflyg (1 743 flighter). Det är ungefär samma andel som under junimånaderna närmast före pandemin.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av juni 2022 landade totalt 28 401 flyg på Landvetter och Trollhättan−Vänersborgs flygplats. Det är omkring 19 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.