1,1 procent av befolkningen fick ekonomiskt bistånd på Gotland i maj

Region Gotland | Ekonomiskt bistånd |

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Region Gotland låg i stort sett stilla i maj, och är nu 1,1 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.

Totalt fick 679 personer i Region Gotland ekonomiskt bistånd stöd under maj, vilket alltså motsvarar 1,1 procent av den vuxna befolkningen. Det är en minskning med 0,1 procentenheter från månaden innan, vilket motsvarar 50 personer. Sedan samma månad förra året innebär det en minskning med 0,2 procentenheter.

I riket som helhet minskade andelen mottagare av ekonomiskt bistånd i den vuxna befolkningen, med 0,1 procentenheter, till 1,2 procent. Det kan jämföras med 1,4 procent samma månad förra året.

Jämfört med andra kommuner i hela landet är andelen biståndstagare på Gotland varken anmärkningsvärt hög eller låg. Landets högsta nivåer finns i Filipstad, med 3,5 procent, och de lägsta i Olofström, Solna och Vellinge, med 0,2 procent.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Kvinnorna står för den största delen av minskningen, med 32 färre biståndstagare jämfört med månaden innan.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.