Mest flyg­trafik sedan pandemi­utbrottet i Västra Götaland i maj

Västra Götalands län | Flygtrafik |
Flygplan i luften
Philip Myrtorp, Unsplash

Det svenska flygandet fortsatte öka i maj, pådrivet inte minst av fler utrikesresor från Stockholm och Göteborg. Både antalet avgångar och antalet passagerare ökade, och ökningen var större än vad som förklaras av säsongseffekter. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade knappt 16 000 flyg på svenska flygplatser förra månaden. Därmed är flygandet nu uppe på omkring 70 procent av vad som varit väntat utan pandeminedgången, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend hade stått sig. Även i Västra Götalands län ökade flygtrafiken. I maj landade 2 179 reguljär- eller charterflyg i Västra Götaland, jämfört med 1 866 månaden innan, och därutöver 27 taxiflyg.

Därmed blev maj månaden med mest trafik på Västra Götalandsflygplatserna sedan pandemins utbrott. Totalt reste omkring 429 100 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Flygstoppet efter Rysslands invasion av Ukraina har inte haft någon synbar effekt på siffrorna. I fjolårets destinationsstatistik från landets statligt ägda flygplatser stod Ryssland för mindre än en halv procent av utrikesresorna.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Nästan all reguljärtrafik i länet gick förra månaden till Göteborg-Landvetter flygplats, med 2 132 landningar i maj. Det är fortfarande en bit under för-pandeminivån. Från och med april går åter reguljärflyg mellan Trollhättan-Vänersborgs flygplats och Bromma.

FlygplatsLandningar i majSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Göteborg-Landvetter flygplats2 1325683 400
Trollhättan−Vänersborgs flygplats47090
”Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

77 procent av landningarna på flygplatserna förra månaden utgjordes av utrikesflyg (1 686 flighter). Det är ungefär samma andel som under majmånaderna närmast före pandemin.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av maj 2022 landade totalt 26 193 flyg på Landvetter och Trollhättan−Vänersborgs flygplats. Det är omkring 18 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.