Fler flyg i Västernorrland i maj

Västernorrlands län Flygtrafik
Flygplan i luften
Philip Myrtorp, Unsplash

Det svenska flygandet fortsatte öka i maj, pådrivet inte minst av fler utrikesresor från Stockholm och Göteborg. Både antalet avgångar och antalet passagerare ökade, och ökningen var större än vad som förklaras av säsongseffekter. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade knappt 16 000 flyg på svenska flygplatser förra månaden. Därmed är flygandet nu uppe på omkring 70 procent av vad som varit väntat utan pandeminedgången, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend hade stått sig. Även i Västernorrlands län ökade flygtrafiken. I maj landade 182 reguljär- eller charterflyg i Västernorrland, jämfört med 126 månaden innan, och därutöver elva taxiflyg.

Det är 73 procent fler flyg än under samma månad förra året, men fortfarande färre än före pandemin. Totalt reste omkring 7 800 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Flygstoppet efter Rysslands invasion av Ukraina har inte haft någon synbar effekt på siffrorna. I fjolårets destinationsstatistik från landets statligt ägda flygplatser stod Ryssland för mindre än en halv procent av utrikesresorna.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Mest reguljärtrafik i länet hade Kramfors−Sollefteå flygplats, med 93 landningar i maj. På Örnsköldsviks flygplats upphörde reguljärtrafiken i månadsskiftet januari/februari, då flygbolaget Air Leap Aviation ställde in sin verksamhet där och begärde rekonstruktion.

FlygplatsLandningar i majSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Kramfors−Sollefteå flygplats932320
Sundsvall−Timrå flygplats8457300
Örnsköldsviks flygplats525200
”Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

Tolv procent av landningarna på flygplatserna förra månaden utgjordes av utrikesflyg (22 flighter). Det är betydligt större andel än under majmånaderna närmast före pandemin, då motsvarande siffra varit omkring fyra procent. Redan de senaste åren före pandemin minskade inrikestrafiken snabbare än utrikestrafiken, och en viss ökning av utrikestrafikens andel förklaras alltså av den bakomliggande trenden.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av maj 2022 landade totalt 2 712 flyg på Kramfors−Sollefteå flygplats, Midlanda och Örnsköldsviks flygplats. Det är omkring 3 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.