Mest flyg­trafik sedan pandemi­utbrottet i Västerbotten i maj

Västerbottens län Flygtrafik
Flygplan och kondensstrimmor mot blå himmel
Aviationstirling, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Det svenska flygandet fortsatte öka i maj, pådrivet inte minst av fler utrikesresor från Stockholm och Göteborg. Både antalet avgångar och antalet passagerare ökade, och ökningen var större än vad som förklaras av säsongseffekter. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade knappt 16 000 flyg på svenska flygplatser förra månaden. Därmed är flygandet nu uppe på omkring 70 procent av vad som varit väntat utan pandeminedgången, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend hade stått sig. Även i Västerbottens län ökade flygtrafiken. I maj landade 775 reguljär- eller charterflyg i Västerbotten, jämfört med 750 månaden innan, och därutöver tolv taxiflyg.

Därmed blev maj månaden med mest trafik på Västerbottensflygplatserna sedan pandemins utbrott. Totalt reste omkring 95 500 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Flygstoppet efter Rysslands invasion av Ukraina har inte haft någon synbar effekt på siffrorna. I fjolårets destinationsstatistik från landets statligt ägda flygplatser stod Ryssland för mindre än en halv procent av utrikesresorna.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

På länets just nu mest trafikerade flygplats, Umeå flygplats landade i maj 474 flyg. Det är fortfarande en bit under för-pandeminivån.

FlygplatsLandningar i majSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Umeå flygplats474170800
Skellefteå flygplats13647300
Lycksele flygplats835030
Vilhelmina flygplats482730
Hemavans flygplats341620
”Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

I stort sett all reguljär trafik på flygplatserna gick inrikes förra månaden (med 18 utrikeslandningar). Så har det sett ut även majmånaderna närmast före pandemin.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av maj 2022 landade totalt 11 742 flyg på Hemavans flygplats, Lycksele flygplats, Skellefteå flygplats, Umeå flygplats och Vilhelmina flygplats. Det är omkring 2 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.