Mest flyg­trafik sedan pandemi­utbrottet i Stockholm i maj

Stockholms län | Flygtrafik |
Utsikt över flygplansvinge
Natali Quijano, Unsplash

Det svenska flygandet fortsatte öka i maj, pådrivet inte minst av fler utrikesresor från Stockholm och Göteborg. Både antalet avgångar och antalet passagerare ökade, och ökningen var större än vad som förklaras av säsongseffekter. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade knappt 16 000 flyg på svenska flygplatser förra månaden. Därmed är flygandet nu uppe på omkring 70 procent av vad som varit väntat utan pandeminedgången, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend hade stått sig. Även i Stockholms län ökade flygtrafiken. I maj landade 9 290 reguljär- eller charterflyg i Stockholm, jämfört med 8 104 månaden innan, och därutöver 153 taxiflyg.

Därmed blev maj månaden med mest trafik på Stockholmsflygplatserna sedan pandemins utbrott. Totalt reste omkring 1 851 900 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Flygstoppet efter Rysslands invasion av Ukraina har inte haft någon synbar effekt på siffrorna. I fjolårets destinationsstatistik från landets statligt ägda flygplatser stod Ryssland för mindre än en halv procent av utrikesresorna.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

På Arlanda landade i maj 7 999 flyg, och på Bromma 1 291. Det är fortfarande en bit under för-pandeminivån.

FlygplatsLandningar i majSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Stockholm−Arlanda flygplats7 9992 25911 700
Stockholm−Bromma flygplats1 2915222 500
”Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

66 procent av landningarna på flygplatserna förra månaden utgjordes av utrikesflyg (6 162 flighter). Det är ungefär samma andel som under majmånaderna närmast före pandemin.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av maj 2022 landade totalt 115 643 flyg på Arlanda och Bromma. Det är omkring 75 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.