Mest flyg­trafik sedan pandemi­utbrottet i Skåne i maj

Skåne län | Flygtrafik |
Utsikt över flygplansvinge
Natali Quijano, Unsplash

Det svenska flygandet fortsatte öka i maj, pådrivet inte minst av fler utrikesresor från Stockholm och Göteborg. Både antalet avgångar och antalet passagerare ökade, och ökningen var större än vad som förklaras av säsongseffekter. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade knappt 16 000 flyg på svenska flygplatser förra månaden. Därmed är flygandet nu uppe på omkring 70 procent av vad som varit väntat utan pandeminedgången, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend hade stått sig. Även i Skåne län ökade flygtrafiken. I maj landade 1 060 reguljär- eller charterflyg i Skåne, jämfört med 946 månaden innan, och därutöver 52 taxiflyg.

Därmed blev maj månaden med mest trafik på Skåneflygplatserna sedan pandemins utbrott. Totalt reste omkring 153 100 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Flygstoppet efter Rysslands invasion av Ukraina har inte haft någon synbar effekt på siffrorna. I fjolårets destinationsstatistik från landets statligt ägda flygplatser stod Ryssland för mindre än en halv procent av utrikesresorna.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

På länets just nu mest trafikerade flygplats, Malmö flygplats landade i maj 808 flyg. Det är fortfarande en bit under för-pandeminivån.

FlygplatsLandningar i majSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Malmö flygplats8084381 300
Ängelholm−Helsingborg flygplats193137300
Kristianstads flygplats59150
”Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

35 procent av landningarna på flygplatserna förra månaden utgjordes av utrikesflyg (369 flighter). Det är ungefär samma andel som under majmånaderna närmast före pandemin.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av maj 2022 landade totalt 17 091 flyg på Everöd, Sturup och Ängelholm−Helsingborg flygplats. Det är omkring 4 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.