96 flyg landade på Växjö flygplats under maj

Kronobergs län | Flygtrafik |
Person framför incheckningsdisk på flygplats
Erik Odiin, Unsplash

Det svenska flygandet fortsatte öka i maj, pådrivet inte minst av fler utrikesresor från Stockholm och Göteborg. Både antalet avgångar och antalet passagerare ökade, och ökningen var större än vad som förklaras av säsongseffekter. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade knappt 16 000 flyg på svenska flygplatser förra månaden. Därmed är flygandet nu uppe på omkring 70 procent av vad som varit väntat utan pandeminedgången, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend hade stått sig. Även i Kronobergs län ökade flygtrafiken. I maj landade 96 reguljär- eller charterflyg på Växjö flygplats, jämfört med 88 månaden innan, och därutöver fyra taxiflyg.

Det är långt fler än under samma månad förra året, men fortfarande färre än före pandemin. Totalt reste omkring 12 200 passagerare till och från flygplatsen.

Flygstoppet efter Rysslands invasion av Ukraina har inte haft någon synbar effekt på siffrorna. I fjolårets destinationsstatistik från landets statligt ägda flygplatser stod Ryssland för mindre än en halv procent av utrikesresorna.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

64 procent av landningarna på flygplatsen förra månaden utgjordes av utrikesflyg (61 flighter). Det är betydligt större andel än under majmånaderna närmast före pandemin, då motsvarande siffra varit omkring 29 procent. Redan de senaste åren före pandemin minskade inrikestrafiken snabbare än utrikestrafiken, och en viss ökning av utrikestrafikens andel förklaras alltså av den bakomliggande trenden.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av maj 2022 landade totalt 853 flyg på Växjö flygplats. Det är omkring 2 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.