Vaccinations­takten minskar i Örebro län – så många fick vaccin senaste veckan

Örebro län | Corona |
Så framskrider vaccineringen i Örebro län.
Tim Reckmann, Wikimedia Commons (CC-BY-2.0)

Vaccinationstakten minskade i Örebro län förra veckan. Här är Folkhälsomyndighetens senaste siffror.

Totalt har 233 780 personer tagit minst en dos vaccin till och med vecka 21 i Örebro län. Det innebär att 89 procent av befolkningen 12 år och äldre fått första dosen. Jämfört med övriga regioner är det en ganska genomsnittlig siffra. Högst andel har Västerbottens län, 93 procent. I Skåne län, däremot, har hittills bara 84 procent tagit första sprutan. I Örebro län har Karlskoga kommun högst andel som fått första sprutan, 92  procent, högsta siffran i landet finns i Hammarö kommun (95 procent). Ljusnarsbergs kommun ligger sist i länet, med 84 procent – jämfört med Sverigejumbon Botkyrka kommun där bara 71 procent fått ett stick.

Topplista över regionerna

230 080 personer har fått sin andra dos, vilket är 87 procent av befolkningen– också det en ganska genomsnittlig siffra jämfört med riket i stort. Även när det gäller den andra dosen ligger Västerbottens län i topp, med 91 procent. När det gäller andradosen ligger Stockholms län i andra änden av listan, där 81 procent fått andra sprutan. Här ligger Karlskoga kommun i topp bland kommunerna i Örebro län medan Karlskoga kommun - återigen - ligger i topp i riket, medan Ljusnarsbergs kommun , precis som när det gäller första dosen, har lägst andel vaccinerade i länet. Botkyrka kommun är den kommun i landet där minst andel fått också andra dosen.

Andel vaccinerade per kommun i Örebro län
KommunEn dos (%)Två doser (%)Tre doser (%)Fyra doser (%)
Askersund88877374
Degerfors89887369
Hallsberg88877175
Hällefors87867068
Karlskoga92917676
Kumla90897274
Laxå90897572
Lekeberg89887171
Lindesberg87867072
Ljusnarsberg84836863
Nora90887373
Örebro88866771
Dos ett och två: Andel av befolkning 12 år och äldre. Dos tre: Andel av befolkning 18 år och äldre. Dos fyra: Andel av befolkning 65 år och äldre. Källa: Folkhälsomyndigheten

Påfyllnadsdoser

Efter de två första doserna rekommenderar Folkhälsomyndigheten delar av befolkningen att ta ytterligare doser, påfyllnadsdoser. Alla över 18 år bör ta en tredje spruta ungefär tre månader efter sin andra, skriver myndigheten. I Örebro län har hittills 168 458 personer tagit en tredje spruta, motsvarande 69 procent av befolkningen 18 år och äldre. Det är en ganska genomsnittlig siffra i riket i stort. När det gäller dos tre har man kommit längst i Värmlands län (74 procent) medan det återigen går långsammast i Skåne län (60 procent).

Flest tredjedoser i Örebro län har återigen getts i Karlskoga kommun (76 procent). Samtidigt har 67 procent fått ett tredje stick i Örebro kommun. Flest tredjedoser i landet har delats ut Vadstena kommun (81 procent) medan Botkyrka kommun återigen släpar efter (44 procent).

Åtta av tio över 80 år har fått fjärde dosen

Äldre personer är betydligt mer sårbara för det nya coronaviruset än yngre. Därför har äldre prioriterats i vaccineringen. Nu rekommenderas personer över 65 år att ta en fjärde vaccinationsdos, tidigare har den rekommendationen gällt personer över 80 år. I Örebro län har hittills 75 procent av 80-plussarna fått en fjärde spruta.

Sett till hela den aktuella befolkningen, 65 år och äldre, har 47 887 personer – eller 72 procent – fått fjärde dosen. Högst andel fjärdedosvaccinerade 65-plussare finns i Uppsala län, där 79 procent fått fjärde dosen. På kommunnivå har 76 procent fått den fjärde dosen i Karlskoga kommun, vilket är högsta andelen i Örebro län, medan Enköpings kommun har kommit längst i landet med 82 procent. Lägst andel som fått fjärde dosen i Örebro län finns i Ljusnarsbergs kommun (63 procent). I hela riket ligger Svalövs kommun sist (42 procent).

Andel vaccinerade i olika åldersgrupper

Vaccinationstakten minskar i Örebro län

Förra veckan gavs 1 455 vaccindoser i Örebro län. Precis som i riket i stort är det en minskning jämfört med veckan innan (−1 100 doser). Sex av tio stick förra veckan gällde den fjärde dosen medan tre av tio var tredjedoser.

Antal genomförda vaccinationer per vecka

I massvaccinationens mest intensiva fas, i juni 2021, delades som mest fler än 23 000 vaccindoser i veckan ut i Örebro län.

7,8 miljoner svenskar har påbörjat vaccineringen

Sedan massvaccinationens inleddes kring årskiftet 2021-2022 har 7 821 103 personer fått minst en dos i Sverige totalt. Det motsvarar 87 procent av befolkningen 12 år eller äldre. Vidare har 85 procent fått två doser. Av den vuxna befolkningen, 18 år eller äldre, har 65 procent tagit en tredje dos och av de över 65 år har 65 procent fått en fjärde.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.