Mest flyg­trafik sedan pandemi­utbrottet i Västra Götaland i april

Västra Götalands län | Flygtrafik |
Två flygplan på en flygplats
Niklas Jonasson, Unsplash

I april ökade flygtrafiken på svenska flygplatser, jämfört med månaden innan, för andra månaden i rad. Både antalet avgångar och antalet passagerare ökade, och ökningen var större än vad som förklaras av säsongseffekter. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade knappt 14 000 flyg på svenska flygplatser förra månaden. Det är omkring två tredjedelar av vad som varit väntat utan pandemi, men alltså en ökning jämfört med månaden innan. Även i Västra Götalands län ökade flygtrafiken. I april landade 1 865 reguljär- eller charterflyg i Västra Götaland, jämfört med 1 480 månaden innan, och därutöver nio taxiflyg.

Därmed blev april månaden med mest trafik på Västra Götalandsflygplatserna sedan pandemins utbrott. Totalt reste omkring 363 300 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Flygstoppet efter Rysslands invasion av Ukraina har inte haft någon synbar effekt på siffrorna. I fjolårets destinationsstatistik från landets statligt ägda flygplatser stod Ryssland för mindre än en halv procent av utrikesresorna.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Nästan all reguljärtrafik i länet gick förra månaden till Göteborg-Landvetter flygplats, med 1 818 landningar i april. Det är fortfarande en bit under för-pandeminivån. Från och med april går åter reguljärflyg mellan Trollhättan-Vänersborgs flygplats och Bromma.

FlygplatsLandningar i aprilSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Göteborg-Landvetter flygplats1 8184403 300
Trollhättan−Vänersborgs flygplats47280
”Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

77 procent av landningarna på flygplatserna förra månaden utgjordes av utrikesflyg (1 436 flighter). Det är ungefär samma andel som under aprilmånaderna närmast före pandemin.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av april 2022 landade totalt 24 013 flyg på Landvetter och Trollhättan−Vänersborgs flygplats. Det är omkring 18 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.