Så utvecklades flygandet i Västernorrland

Västernorrlands län | Flygtrafik |
Flygplan i luften
Philip Myrtorp, Unsplash

I april ökade flygtrafiken på svenska flygplatser, jämfört med månaden innan, för andra månaden i rad. Både antalet avgångar och antalet passagerare ökade, och ökningen var större än vad som förklaras av säsongseffekter. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade knappt 14 000 flyg på svenska flygplatser förra månaden. Det är omkring två tredjedelar av vad som varit väntat utan pandemi, men alltså en ökning jämfört med månaden innan. Även i Västernorrlands län ökade flygtrafiken. I april landade 126 reguljär- eller charterflyg i Västernorrland, jämfört med 120 månaden innan, och därutöver sju taxiflyg.

Det är 47 procent fler flyg än under samma månad förra året, men fortfarande färre än före pandemin. Totalt reste omkring 4 100 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Flygstoppet efter Rysslands invasion av Ukraina har inte haft någon synbar effekt på siffrorna. I fjolårets destinationsstatistik från landets statligt ägda flygplatser stod Ryssland för mindre än en halv procent av utrikesresorna.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Mest reguljärtrafik i länet hade Sundsvall−Timrå flygplats, med 66 landningar i april. Det är fortfarande en bit under för-pandeminivån. På Örnsköldsviks flygplats upphörde reguljärtrafiken i månadsskiftet januari/februari, då flygbolaget Air Leap Aviation ställde in sin verksamhet där och begärde rekonstruktion.

FlygplatsLandningar i aprilSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Sundsvall−Timrå flygplats6637400
Kramfors−Sollefteå flygplats592440
Örnsköldsviks flygplats125200
”Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

I stort sett all reguljär trafik på flygplatserna gick inrikes förra månaden (med en utrikeslandning). Så har det sett ut även aprilmånaderna närmast före pandemin.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av april 2022 landade totalt 2 530 flyg på Kramfors−Sollefteå flygplats, Midlanda och Örnsköldsviks flygplats. Det är omkring 3 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.