Mest flyg­trafik sedan pandemi­utbrottet i Västerbotten i april

Västerbottens län Flygtrafik
Flygplan och kondensstrimmor mot blå himmel
Aviationstirling, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

I april ökade flygtrafiken på svenska flygplatser, jämfört med månaden innan, för andra månaden i rad. Både antalet avgångar och antalet passagerare ökade, och ökningen var större än vad som förklaras av säsongseffekter. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade knappt 14 000 flyg på svenska flygplatser förra månaden. Det är omkring två tredjedelar av vad som varit väntat utan pandemi, men alltså en ökning jämfört med månaden innan. Även i Västerbottens län ökade flygtrafiken. I april landade 750 reguljär- eller charterflyg i Västerbotten, jämfört med 682 månaden innan, och därutöver fyra taxiflyg.

Därmed blev april månaden med mest trafik på Västerbottensflygplatserna sedan pandemins utbrott. Totalt reste omkring 79 200 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Flygstoppet efter Rysslands invasion av Ukraina har inte haft någon synbar effekt på siffrorna. I fjolårets destinationsstatistik från landets statligt ägda flygplatser stod Ryssland för mindre än en halv procent av utrikesresorna.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

På länets just nu mest trafikerade flygplats, Umeå flygplats landade i april 438 flyg. Det är fortfarande en bit under för-pandeminivån.

FlygplatsLandningar i aprilSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Umeå flygplats438124800
Skellefteå flygplats13350200
Lycksele flygplats894670
Vilhelmina flygplats4623100
Hemavans flygplats443150
”Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

I stort sett all reguljär trafik på flygplatserna gick inrikes förra månaden (med tio utrikeslandningar). Så har det sett ut även aprilmånaderna närmast före pandemin.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av april 2022 landade totalt 10 967 flyg på Hemavans flygplats, Lycksele flygplats, Skellefteå flygplats, Umeå flygplats och Vilhelmina flygplats. Det är omkring 2 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.