Mest flyg­trafik sedan pandemi­utbrottet i Stockholm i april

Stockholms län | Flygtrafik |
Flygplan i luften
Philip Myrtorp, Unsplash

I april ökade flygtrafiken på svenska flygplatser, jämfört med månaden innan, för andra månaden i rad. Både antalet avgångar och antalet passagerare ökade, och ökningen var större än vad som förklaras av säsongseffekter. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade knappt 14 000 flyg på svenska flygplatser förra månaden. Det är omkring två tredjedelar av vad som varit väntat utan pandemi, men alltså en ökning jämfört med månaden innan. Även i Stockholms län ökade flygtrafiken. I april landade 8 103 reguljär- eller charterflyg i Stockholm, jämfört med 6 466 månaden innan, och därutöver 137 taxiflyg.

Därmed blev april månaden med mest trafik på Stockholmsflygplatserna sedan pandemins utbrott. Totalt reste omkring 1 573 900 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Flygstoppet efter Rysslands invasion av Ukraina har inte haft någon synbar effekt på siffrorna. I fjolårets destinationsstatistik från landets statligt ägda flygplatser stod Ryssland för mindre än en halv procent av utrikesresorna.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

På Arlanda landade i april 6 946 flyg, och på Bromma 1 157. Det är fortfarande en bit under för-pandeminivån.

FlygplatsLandningar i aprilSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Stockholm−Arlanda flygplats6 9462 12411 000
Stockholm−Bromma flygplats1 1572752 300
”Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

65 procent av landningarna på flygplatserna förra månaden utgjordes av utrikesflyg (5 306 flighter). Det är ungefär samma andel som under aprilmånaderna närmast före pandemin.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av april 2022 landade totalt 106 354 flyg på Arlanda och Bromma. Det är omkring 72 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.