947 flyg landade i Skåne under april

Skåne län | Flygtrafik |
flygplan i luften
Bene Riobo, Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)

I april ökade flygtrafiken på svenska flygplatser, jämfört med månaden innan, för andra månaden i rad. Både antalet avgångar och antalet passagerare ökade, och ökningen var större än vad som förklaras av säsongseffekter. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade knappt 14 000 flyg på svenska flygplatser förra månaden. Det är omkring två tredjedelar av vad som varit väntat utan pandemi, men alltså en ökning jämfört med månaden innan. Även i Skåne län ökade flygtrafiken. I april landade 947 reguljär- eller charterflyg i Skåne, jämfört med 838 månaden innan, och därutöver 39 taxiflyg.

Det är drygt dubbelt så många som under samma månad förra året, men fortfarande färre än före pandemin. Totalt reste omkring 133 900 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Flygstoppet efter Rysslands invasion av Ukraina har inte haft någon synbar effekt på siffrorna. I fjolårets destinationsstatistik från landets statligt ägda flygplatser stod Ryssland för mindre än en halv procent av utrikesresorna.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

På länets just nu mest trafikerade flygplats, Malmö flygplats landade i april 729 flyg. Det är fortfarande en bit under för-pandeminivån.

FlygplatsLandningar i aprilSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Malmö flygplats7293511 200
Ängelholm−Helsingborg flygplats17187300
Kristianstads flygplats47260
”Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

35 procent av landningarna på flygplatserna förra månaden utgjordes av utrikesflyg (327 flighter). Det är ungefär samma andel som under aprilmånaderna närmast före pandemin.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av april 2022 landade totalt 16 032 flyg på Everöd, Sturup och Ängelholm−Helsingborg flygplats. Det är omkring 3 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.