Fler flyg på Växjö flygplats i april

Kronobergs län | Flygtrafik |
Flygplan i luften
Philip Myrtorp, Unsplash

I april ökade flygtrafiken på svenska flygplatser, jämfört med månaden innan, för andra månaden i rad. Både antalet avgångar och antalet passagerare ökade, och ökningen var större än vad som förklaras av säsongseffekter. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade knappt 14 000 flyg på svenska flygplatser förra månaden. Det är omkring två tredjedelar av vad som varit väntat utan pandemi, men alltså en ökning jämfört med månaden innan. Även i Kronobergs län ökade flygtrafiken. I april landade 88 reguljär- eller charterflyg på Växjö flygplats, jämfört med 59 månaden innan, och därutöver sex taxiflyg.

Det är långt fler än under samma månad förra året, men fortfarande färre än före pandemin. Totalt reste omkring 10 200 passagerare till och från flygplatsen.

Flygstoppet efter Rysslands invasion av Ukraina har inte haft någon synbar effekt på siffrorna. I fjolårets destinationsstatistik från landets statligt ägda flygplatser stod Ryssland för mindre än en halv procent av utrikesresorna.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

63 procent av landningarna på flygplatsen förra månaden utgjordes av utrikesflyg (55 flighter). Det är betydligt större andel än under aprilmånaderna närmast före pandemin, då motsvarande siffra varit omkring 26 procent. Redan de senaste åren före pandemin minskade inrikestrafiken snabbare än utrikestrafiken, och en viss ökning av utrikestrafikens andel förklaras alltså av den bakomliggande trenden.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av april 2022 landade totalt 757 flyg på Växjö flygplats. Det är omkring 2 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.