Två år efter pandemiutbrott: Fortsatt långa vänte­tider i Västernorrland

Västernorrlands län Överbeläggningar i vården
Bild från operationssal.
Flickr (PD)

Coronapandemin har tvingat fler personer att vänta länge på operation.  Även i Västernorrlands län är det fler än vanligt som tvingas vänta länge på vård.

Coronapandemin har satt press på sjukvården. I skuggan av den akuta covidvården har operationsköerna blivit längre.

Under mars fick 39 procent av alla patienter vänta längre än 90 dagar på operation i Västernorrland. Det är fler än en typisk marsmånad (snittet för de senaste fem åren ligger på 36 procent).

I praktiken innebär det att 1 203 av de 3 077 patienter som under månaden väntade på operation i Västernorrland tvingades vänta lägre än vårdgarantin ger dem rätt till.

Enligt vårdgarantin ska du inte behöva vänta mer än 90 dagar på den behandling eller operation som ordinerats av specialistläkare.

Ökning av för långa väntetider i nästan hela landet

SKR:s väntetidsstatistik sträcker sig till och med mars. Andelen patienter som tvingades vänta längre än vårdgarantin ger dem rätt till var då högre än vanligt i 20 av landets 21 regioner.

Östergötland var den region som låg mest över sin normalnivå i mars.

Stora skillnader mellan olika typer av vård

Sammanlagt väntade 3 077 patienter på operation i Västernorrlands län under mars månad.

Skillnaden mot normalläget är störst inom gynekologi. Här tvingades 21 procent av patienterna vänta längre än 90 dagar i oktober (+13 procentenheter jämfört med ett vanligt år).

Samtidigt ligger andra vårdtyper, som öron-näsa-hals, på en lägre nivå än ett vanligt år (25 procent nu, jämfört med 36 procent ett normalår).

Tabellen nedan visar siffrorna nedbrutna för varje vårdtyp i regionen, för vårdtyper med minst 20 fall per månad.

Operationstyper med längst kötider i Västernorrlands län i mars
VårdtypAndel som behövde väntade över 90 dagarMotsvarande historiskt snitt för mars 2015-2019Antal patienter
Urologi47 %34 % 182
Ögonsjukvård43 %33 % 1 253
Kirurgi40 %30 % 467
Öron-näsa-hals25 %36 % 108
Gynekologi21 %7 % 182

Det är dock stor skillnad på hur många personer som väntar inom varje vårdtyp.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.