Vaccinations­takten minskar i Östergötland – 62 procent av de över 65 år har fått fjärde dosen

Östergötlands län | Corona |
Så framskrider vaccineringen i Östergötlands län.
Tim Reckmann, Wikimedia Commons (CC-BY-2.0)

Vaccinationstakten minskade i Östergötland förra veckan. Nu har 62 procent av 65-plussarna fått fjärde dosen.

Totalt har 360 825 personer tagit minst en dos vaccin till och med vecka 17 i Östergötland. Det innebär att 89 procent av befolkningen 12 år och äldre fått första dosen. Jämfört med övriga regioner är det en ganska genomsnittlig siffra. Högst andel har Västerbottens län, 93 procent. I Skåne län, däremot, har hittills bara 84 procent tagit första sprutan. I Östergötland har Åtvidabergs kommun högst andel som fått första sprutan, 93  procent, högsta siffran i landet finns i Hammarö kommun (95 procent). Norrköpings kommun ligger sist i länet, med 86 procent – jämfört med Sverigejumbon Botkyrka kommun där bara 71 procent fått ett stick.

Topplista över regionerna

355 570 personer har fått sin andra dos, vilket är 88 procent av befolkningen– också det en ganska genomsnittlig siffra jämfört med riket i stort. Även när det gäller den andra dosen ligger Västerbottens län i topp, med 91 procent. När det gäller andradosen ligger Stockholms län i andra änden av listan, där 81 procent fått andra sprutan. Här ligger Vadstena kommun i topp bland kommunerna i Östergötland medan Vadstena kommun - återigen - ligger i topp i riket, medan Norrköpings kommun , precis som när det gäller första dosen, har lägst andel vaccinerade i länet. Botkyrka kommun är den kommun i landet där minst andel fått också andra dosen.

Andel vaccinerade per kommun i Östergötland
KommunEn dos (%)Två doser (%)Tre doser (%)Fyra doser (%)
Boxholm91917671
Finspång88877048
Kinda92917662
Linköping90897167
Mjölby91907360
Motala90897364
Norrköping86856559
Söderköping92917655
Vadstena93928072
Valdemarsvik89887545
Ydre90907762
Åtvidaberg93927970
Ödeshög89887269
Dos ett och två: Andel av befolkning 12 år och äldre. Dos tre: Andel av befolkning 18 år och äldre. Dos fyra: Andel av befolkning 65 år och äldre. Källa: Folkhälsomyndigheten

Påfyllnadsdoser

Efter de två första doserna rekommenderar Folkhälsomyndigheten delar av befolkningen att ta ytterligare doser, påfyllnadsdoser. Alla över 18 år bör ta en tredje spruta ungefär tre månader efter sin andra, skriver myndigheten. I Östergötland har hittills 261 221 personer tagit en tredje spruta, motsvarande 70 procent av befolkningen 18 år och äldre. Det är en ganska genomsnittlig siffra i riket i stort. När det gäller dos tre har man kommit längst i Värmlands län (74 procent) medan det återigen går långsammast i Skåne län (59 procent).

Flest tredjedoser i Östergötland har återigen getts i Vadstena kommun (80 procent). Samtidigt har 65 procent fått ett tredje stick i Norrköpings kommun. Det innebär att Vadstena kommun ligger i Sverigetoppmedan Botkyrka kommun återigen släpar efter (43 procent).

Sju av tio över 80 år har fått fjärde dosen

Äldre personer är betydligt mer sårbara för det nya coronaviruset än yngre. Därför har äldre prioriterats i vaccineringen. Nu rekommenderas personer över 65 år att ta en fjärde vaccinationsdos, tidigare har den rekommendationen gällt personer över 80 år. I Östergötland har hittills 74 procent av 80-plussarna fått en fjärde spruta.

Sett till hela den aktuella befolkningen, 65 år och äldre, har 60 542 personer – eller 62 procent – fått fjärde dosen. Därmed har man kommit längst i landet. På kommunnivå har 72 procent fått den fjärde dosen i Vadstena kommun, vilket är högsta andelen i Östergötland, medan Kristinehamns kommun har kommit längst i landet med 74 procent. Lägst andel som fått fjärde dosen i Östergötland finns i Valdemarsviks kommun (45 procent). I hela riket ligger Svalövs kommun sist (24 procent).

Andel vaccinerade i olika åldersgrupper

Vaccinationstakten minskar i Östergötland

Förra veckan gavs 9 448 vaccindoser i Östergötland. Precis som i riket i stort är det en minskning jämfört med veckan innan (−1 828 doser). Nio av tio stick förra veckan gällde den fjärde dosen medan en av tio var tredjedoser.

Antal genomförda vaccinationer per vecka

I massvaccinationens mest intensiva fas, i juni 2021, delades som mest fler än 34 000 vaccindoser i veckan ut i Östergötland.

7,8 miljoner svenskar har påbörjat vaccineringen

Sedan massvaccinationens inleddes kring årskiftet 2021-2022 har 7 814 034 personer fått minst en dos i Sverige totalt. Det motsvarar 87 procent av befolkningen 12 år eller äldre. Vidare har 85 procent fått två doser. Av den vuxna befolkningen, 18 år eller äldre, har 64 procent tagit en tredje dos och av de över 65 år har 50 procent fått en fjärde.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.