Kraftig minskning av antalet coronatester i Jämtland

Jämtlands län Corona
De senaste coronasiffrorna i Jämtland.
Tebo Steele, Flickr (CC-BY-SA-2.0)

Fortsatt inga nya coronapatienter på intensivvårdsavdelning, 27 nya bekräftade fall och 227 tester. Här är de senaste coronasiffrorna för Jämtlands län från Folkhälsomyndigheten, till och med vecka 16.

Sedan allmänheten slutat testas för pågående coronainfektion är det svårare att följa smittspridningen utifrån enbart bekräftade fall. För att få en bild av läget tittar Folkhälsomyndigheten bland annat på beläggningen på sjukhus och andelen bekräftade fall bland de som ändå testas – i första hand i äldre- och sjukvård.

Under förra veckan minskade antalet nyinlagda covidpatienter på intensivvårdsavdelning och en mindre andel av proven var positiva i riket som helhet.

Totalt bekräftades 2 526 fall i Sverige förra veckan, jämfört med 3 075 veckan innan– men antalet tester har också minskat.

Inga coronainläggningar på iva i Jämtland

Inga nya coronainläggningar på intensivvårdsavdelning rapporterades i Jämtland förra veckan. Som mest har fem nyinläggningar registrerats under en vecka i Jämtland. Det hände i november 2020, maj 2021 och januari 2022. Observera att det kan finnas en eftersläpning i rapporteringen av de här siffrorna.

Antal nyinläggningar på intensivvårdsavdelning

Inga nya dödsfall rapporterade i Jämtland

Det senaste dödsfallet rapporterades för fem veckor sedan. Här finns det en fördröjning i rapporteringen och det kan ha inträffat dödsfall som ännu inte finns med i statistiken. Folkhälsomyndigheten räknar antalet personer med laboratoriebekräftad covid-19 som avlidit inom 30 dagar från diagnosen. Det betyder att covid inte behöver vara dödsorsaken.

Antal dödsfall med covid-19 per vecka

Den dödligaste veckan under pandemin, i april 2020, avled 9 personer i länet. Sedan en stor del av befolkningen fått vaccinskydd har dödligheten i corona minskat sett till riket i stort.

Kraftig minskning av testandet i Jämtland

Förra veckan genomfördes 227 PCR-tester i Jämtland. Det är 123 färre än veckan innan. Sedan den 9 februari uppmanas inte längre den breda allmänheten att testa sig vid symtom. Jämfört med toppveckan i januari testades en femtio­sjundedel så många förra veckan i Jämtland.

Antal tester per vecka

Av de 227 testerna var 7 procent positiva, vilket är en minskning jämfört med förra veckan. Det är den lägsta andelen i landet.

Andel av proverna som var positiva förra veckan

Flest fall hittades i Östersund

Förra veckan registrerades 27 fall i Jämtland, vilket är ungefär lika många som veckan innan. Värt att minnas är att antalet provtagningar samtidigt minskat. Det går inte att jämföra antalet nya fall med tiden då alla skulle testa vid minsta symtom.

Antal nya bekräftade fall i regionen

I Jämtland hittades två fall per 10 000 invånare förra veckan. Det placerar länet i mitten av tabellen över fall per invånare. Flest nya fall i länet hittades i Östersund, där 18 fall (tre per 10 000 invånare) registrerades.

Nya bekräftade fall per kommun i Jämtland under vecka 16
KommunNya fall (senaste 7 dagar)Föregående 7 dagarPer 10 000 inv.
Östersund 18173
Härjedalen 212
Krokom 322
Strömsund 282
Åre 222
Berg 121
Bräcke 020
Ragunda 000

Den region där flest fall hittades sett till befolkning var förra veckan Örebro, med fem fall per 10 000 invånare.

Sverigekarta över var de senaste fallen har hittats

På kommunnivå hittades flest fall i landet i Storfors – 7 bekräftade fall, vilket mostvarar 18 fall per 10 000 invånare.

Kommuner med flest fall per 10 000 invånare i riket under vecka 16
KommunNya fall (senaste 7 dagar)Föregående 7 dagarPer 10 000 inv.
Storfors 7018
Bjurholm 4117
Orsa 8612
Säter 11810
Borgholm 1009
Lekeberg 8159
Sunne 1279
Vingåker 829
Älvdalen 639
Dorotea 218
Filipstad 8118
Munkfors 328
Vännäs 758
Gagnef 727
Hallsberg 1137
Lindesberg 1697
Sala 15117
Säffle 11117
Örnsköldsvik 37267

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.