Kraftig utbyggnad av vindkraft i landet, men inga nya verk i Skåne

Skåne län Vindkraft
Vindkraftverk
Camila Fernández León, Unsplash

Vindkraftsutbyggnaden i Sverige satte nya rekord i fjol, i både antal och effekt, men de nya vindkraftverken är ojämt fördelade över landet.

Totalt fanns i slutet av förra året 436 vindkraftverk i Skåne län, med en sammanlagd maxeffekt på 640 megawatt. Det är oförändrade siffror jämfört med året innan.

stapeldiagram som visar den totala installerade effekten från år till år.
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Totalt producerade länets vindkraft 1 427 gigawattimmar el under fjolåret, vilket motsvarar ungefär 11 procent av den totala elkonsumtionen1.

Här finns det stora regionala skillnader. I Jämtland produceras med råge mer vind-el än man konsumerar, medan Västmanland, Södermanland, Stockholms och Uppsala län inte täcker mer än en procent av länets konsumtion med den regionala produktionen.

stapeldiagram som visar hur stor andel av varje läns komsumtion vindkraftsproduktionen i länet motsvarar.
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Störst installerad vindkraftseffekt bland landets län finns nu i Västernorrland, med 1 870 megawatt, och här skedde också den största utbyggnaden. Bland kommunerna i Skåne ligger Malmö kommun i topp i effektligan.

LänAntal verkMaxeffekt (MW)
Malmö51114
Kristianstad5998
Eslöv4758
Helsingborg1536
Simrishamn2531
Trelleborg3131
Landskrona2531
Svalöv2430
Ystad3129
Tomelilla2229
Höganäs1627
Svedala1324
Lund1821
Ängelholm1219
Hörby813
Höör612
Lomma510
Kävlinge78
Sjöbo65
Staffanstorp55
Båstad32
Osby12
Hässleholm11
Åstorp21
Östra Göinge11
Klippan1<1
Perstorp0
Bromölla0
Skurup0
Bjuv1<1
Örkelljunga0
Vellinge0
Burlöv0

Rekordstor utbyggnad i landet, men inga nya verk till havs

Generellt har den största expansionen under de senaste åren skett i norra Sverige. Så var det även i fjol med störst tillväxt i Örnsköldsvik och Åsele. Men också i bland annat Smålandslänen, och framför allt då Kalmar län, tillkom ny vindkraftverk.

Karta över nyinstallerad effekt per kommun

I hela landet installerades 456 nya vindkraftverk i landet, en ökning med 10 procent. Det är fler än vad som installerades året innan, och den högsta utbyggnadstakten hittills i svensk vindkrafts historia. Men trots den snabba utbyggnaden var den totala elproduktionen 2021 ungefär densamma som året innan. Enligt Jeffrey Berard på Energimyndigheten, kan det bero på en kombination av flera saker:

–Att produktionen går ner vissa år är inte ovanligt. Vindkraften är känslig för hur, var och när det blåser, och 2020 var ett bra år för produktionen. Dessutom kom några vindparker i drift sent på året i fjol, och syns alltså i effekten men inte i produktionen, säger Jeffrey Berard.

Totalt producerade den installerade vindkraften i landet i fjol omkring 27 terrawattimmar el, vilket motsvarar drygt en femtedel av landets årliga förbrukning.

Den genomsnittliga effekten för landets vindkraftverk ökade också i fjol. Varje vindkraftverk kan alltså producera allt mer el. Genomsnittseffekten ökade med knappt 9 procent i år. Det är en utveckling som troligen kommer att fortsätta, enligt Jakob Economou, verksamhetsledare på branschorganisationen Svensk Vindkraft.

–Det är en enorm skillnad i effektivitet på vindkraftverk, jämfört med bara för några år sedan. Och en stor del av teknikutvecklingen är att man bygger högre och får större rotordiameter, säger Jakob Economou.

–När vi framöver bygger mer vindkraft även till havs så kommer vi kunna bygga ännu större.

All ny vindkraft under 2021 byggdes dock på fastlandet, och så har det sett ut fler år i följd nu.

–Hittills har det varit billigare att bygga till lands. När transmissionsnätet byggs ut för anslutning till havs kommer det bli mycket attraktivare, säger Jakob Economou.

Sedan i fjol har Svenska kraftnät ett uppdrag från regeringen att förbereda en utbyggnad av transmissionsnätet för just havsbaserad vindkraft.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.