Fler flyg på Växjö flygplats i mars

Kronobergs län | Flygtrafik |
Flygplan från Vueling på rullbana
Anna Zvereva, Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)

I mars ökade flygtrafiken på svenska flygplatser igen, jämfört med månaden innan. Ökningen är delvis en säsongseffekt – normalt sker fler flygningar i mars än i februari – men i vissa delar av landet är ökningen större än så. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade omkring 11 500 flyg på svenska flygplatser förra månaden. Det är omkring hälften av vad som varit väntat utan pandemi, men alltså en ökning jämfört med månaden innan. Även i Kronobergs län ökade flygtrafiken. I mars landade 59 reguljär- eller charterflyg på Växjö flygplats, jämfört med 37 månaden innan, och därutöver ett taxiflyg.

Det är långt fler än under samma månad förra året, men fortfarande färre än före pandemin. Totalt reste omkring 3 600 passagerare till och från flygplatsen.

Flygstoppet efter Rysslands invasion av Ukraina har inte haft någon synbar effekt på siffrorna. I fjolårets destinationsstatistik från landets statligt ägda flygplatser stod Ryssland för mindre än en halv procent av utrikesresorna.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

39 procent av landningarna på flygplatsen förra månaden utgjordes av utrikesflyg (23 flighter). Det är betydligt större andel än under marsmånaderna närmast före pandemin, då motsvarande siffra varit omkring 20 procent. Redan de senaste åren före pandemin minskade inrikestrafiken snabbare än utrikestrafiken, och en viss ökning av utrikestrafikens andel förklaras alltså av den bakomliggande trenden.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av mars 2022 landade totalt 669 flyg på Växjö flygplats. Det är omkring 1 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.