Fler flyg i Västra Götaland i mars

Västra Götalands län | Flygtrafik |
Flygplan från Vueling på rullbana
Anna Zvereva, Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)

I mars ökade flygtrafiken på svenska flygplatser igen, jämfört med månaden innan. Ökningen är delvis en säsongseffekt – normalt sker fler flygningar i mars än i februari – men i vissa delar av landet är ökningen större än så. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade omkring 11 500 flyg på svenska flygplatser förra månaden. Det är omkring hälften av vad som varit väntat utan pandemi, men alltså en ökning jämfört med månaden innan. Även i Västra Götalands län ökade flygtrafiken. I mars landade 1 480 reguljär- eller charterflyg i Västra Götaland, jämfört med 1 172 månaden innan, och därutöver 25 taxiflyg.

Det är tre gånger så många som under samma månad förra året, men fortfarande färre än före pandemin. Totalt reste omkring 258 000 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Flygstoppet efter Rysslands invasion av Ukraina har inte haft någon synbar effekt på siffrorna. I fjolårets destinationsstatistik från landets statligt ägda flygplatser stod Ryssland för mindre än en halv procent av utrikesresorna.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Nästan all reguljärtrafik i länet gick förra månaden till Göteborg-Landvetter flygplats, med 1 479 landningar i mars.

FlygplatsLandningar i marsSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Göteborg-Landvetter flygplats1 4794113 200
Trollhättan−Vänersborgs flygplats1090
”Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

76 procent av landningarna på flygplatserna förra månaden utgjordes av utrikesflyg (1 118 flighter). Det är ungefär samma andel som under marsmånaderna närmast före pandemin.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av mars 2022 landade totalt 22 148 flyg på Landvetter och Trollhättan−Vänersborgs flygplats. Det är omkring 17 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.