Fler flyg i Skåne i mars

Skåne län | Flygtrafik |
Flygplan i luften
Philip Myrtorp, Unsplash

I mars ökade flygtrafiken på svenska flygplatser igen, jämfört med månaden innan. Ökningen är delvis en säsongseffekt – normalt sker fler flygningar i mars än i februari – men i vissa delar av landet är ökningen större än så. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade omkring 11 500 flyg på svenska flygplatser förra månaden. Det är omkring hälften av vad som varit väntat utan pandemi, men alltså en ökning jämfört med månaden innan. Även i Skåne län ökade flygtrafiken. I mars landade 838 reguljär- eller charterflyg i Skåne, jämfört med 647 månaden innan, och därutöver 43 taxiflyg.

Det är drygt dubbelt så många som under samma månad förra året, men fortfarande färre än före pandemin. Totalt reste omkring 103 100 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Flygstoppet efter Rysslands invasion av Ukraina har inte haft någon synbar effekt på siffrorna. I fjolårets destinationsstatistik från landets statligt ägda flygplatser stod Ryssland för mindre än en halv procent av utrikesresorna.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

På länets just nu mest trafikerade flygplats, Malmö flygplats landade i mars 682 flyg. Trafikökningen på Kristianstads flygplats kommer av en ny reguljärlinje till Stockholm, som invigdes i mars.

FlygplatsLandningar i marsSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Malmö flygplats6823291 200
Ängelholm−Helsingborg flygplats14588300
Kristianstads flygplats11160
”Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

37 procent av landningarna på flygplatserna förra månaden utgjordes av utrikesflyg (310 flighter). Det är något större andel än under marsmånaderna närmast före pandemin, då motsvarande siffra varit omkring 27 procent. Redan de senaste åren före pandemin minskade inrikestrafiken snabbare än utrikestrafiken, och en viss ökning av utrikestrafikens andel förklaras alltså av den bakomliggande trenden.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av mars 2022 landade totalt 15 085 flyg på Everöd, Sturup och Ängelholm−Helsingborg flygplats. Det är omkring 3 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.