Mest flyg­trafik sedan pandemi­utbrottet i Norrbotten i mars

Norrbottens län | Flygtrafik |
Flygplan i luften
Philip Myrtorp, Unsplash

I mars ökade flygtrafiken på svenska flygplatser igen, jämfört med månaden innan. Ökningen är delvis en säsongseffekt – normalt sker fler flygningar i mars än i februari – men i vissa delar av landet är ökningen större än så. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade omkring 11 500 flyg på svenska flygplatser förra månaden. Det är omkring hälften av vad som varit väntat utan pandemi, men alltså en ökning jämfört med månaden innan. Även i Norrbottens län ökade flygtrafiken. I mars landade 750 reguljär- eller charterflyg i Norrbotten, jämfört med 685 månaden innan, och därutöver 18 taxiflyg.

Därmed blev mars månaden med mest trafik på Norrbottensflygplatserna sedan pandemins utbrott. Totalt reste omkring 100 100 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Flygstoppet efter Rysslands invasion av Ukraina har inte haft någon synbar effekt på siffrorna. I fjolårets destinationsstatistik från landets statligt ägda flygplatser stod Ryssland för mindre än en halv procent av utrikesresorna.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Mest reguljärtrafik i länet hade Luleå−Kallax flygplats, med 354 landningar i mars. Det är dock fortfarande en bit under för-pandminivån. På de mindre flygplatserna var trafiken däremot tillbaka på tidigare års nivåer, med betydligt mer vintersäsongstrafik än i fjol.

FlygplatsLandningar i marsSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Luleå−Kallax flygplats354193600
Arvidsjaurs flygplats14678200
Kiruna flygplats11173100
Gällivare flygplats896860
Pajala flygplats504950
”Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

Tio procent av landningarna på flygplatserna förra månaden utgjordes av utrikesflyg (76 flighter). Det är ungefär samma andel som under marsmånaderna närmast före pandemin.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.