Dalarna mot strömmen med minskat flygande

Dalarnas län | Flygtrafik |
Flygplan och kondensstrimmor mot blå himmel
Aviationstirling, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

I mars ökade flygtrafiken på svenska flygplatser igen, jämfört med månaden innan. Dalarnas län går dock mot strömmen. På Dala­flygplatserna minskade trafiken i stället. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade omkring 11 500 flyg på svenska flygplatser förra månaden. Det är omkring hälften av vad som varit väntat utan pandemi, men alltså en ökning jämfört med månaden innan. Dalarnas län var dock ett undantag. I mars landade 46 reguljär- eller charterflyg i Dalarna, jämfört med 68 månaden innan, och därutöver 29 taxiflyg.

Totalt reste omkring 4 100 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Flygstoppet efter Rysslands invasion av Ukraina har inte haft någon synbar effekt på siffrorna. I fjolårets destinationsstatistik från landets statligt ägda flygplatser stod Ryssland för mindre än en halv procent av utrikesresorna.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

På länets just nu mest trafikerade flygplats, Sälens flygplats landade i mars 38 flyg.

FlygplatsLandningar i marsSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Sälens flygplats382
Borlänge flygplats5150
Mora−Siljan flygplats3240
”Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

26 procent av landningarna på flygplatserna förra månaden utgjordes av utrikesflyg (tolv flighter). Det är betydligt större andel än under marsmånaderna närmast före pandemin, då motsvarande siffra varit omkring sju procent. Den utvecklingen förklaras helt av säsongstrafiken till Sälen.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av mars 2022 landade totalt 325 flyg på Borlänge flygplats, Mora flygplats och Sälens flygplats. Det är omkring 200 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.