Små skillnader i Blekinge län: Så slår bensinpriset mot Karlshamn

Karlshamns kommun | Bränslepriser |
Bensinpriserna påverkar olika delar av landet på olika sätt
Martin Olsson, Newsworthy

Det höga bensinpriset slår olika över landet. Ökar priset med fem kronor innebär det 2 600 kronor extra per år och körkortsinnehavare i kommunen. I Stockholm kostar motsvarande höjning 1 400 kronor per person.

Drivmedelspriserna skjuter i höjden, inte minst sedan Rysslands invasion av Ukraina. För ett år sedan låg både bensin- och dieselpriserna kring 16 kronor litern och sedan krigsutbrottet har bensinen kostat över 20 kronor litern och dieseln över 22 kronor.

Bensin- och dieselpriserna per dag sedan januari 2021

Hur priset påverkar konsumenten beror förstås på hur vilken bil man har, vilket drivmedel man använder och hur mycket man kör. Och hur mycket man kör skiljer sig åt över landet.

I Karlshamn finns ungefär 16 400 privatägda personbilar, som under 2020 körde 17 miljoner mil. Utslaget på de 22 600 körkortsinnehavarna i kommunen är det 754 mil per år och person i snitt.

Om man tänker sig att genomsnittschauffören kör en bensinbil som drar 0,7 liter bränsle per mil innebär ett bensinpris på 19 kronor litern en total bränslekostnad på ungefär 10 000 kronor per år. Ett fem kronor högre bensinpris innebär att årskostnaden ökar med runt 2 600 kronor.

Stockholmare kör minst

Längst genomsnittssträcka i Blekinge län kör körkortsinnehavarna i Ronneby, 832 mil per körkort. Längst sträcka i hela landet har invånarna i Svalöv, 980 mil per körkort.I andra änden av skalan finns Olofström, (740 per körkort). Och i Stockholm, där genomsnittschauffören kör kortaste sträckan i landet, kör de i snitt 390 mil.

I vårt räkneexempel, där priset ökar med fem kronor, innebär det att kostnaden ökar med 3 400 kronor per körkortsinnehavare i Svalöv medan motsvarande ökning i Stockholm är 1 400.

Sätter man körsträckorna i relation till antalet personbilar i kommunen är skillnaderna inte så dramatiska. De flesta kommuner ligger i närheten av 1 000 mil per bil. Men räknar vi däremot körsträcka per körkortsinnehavare blir skillnaderna betydligt större, eftersom bilägandet ser olika ut i olika delar av landet. Det är till exempel vanligare att äga två bilar på landsbygden.

Körsträckor i Blekinge län
KommunKörsträcka per fordon (mil)Körsträcka per körkort (mil)Ökad årskostnad vid fem kronor högre bensinpris*
Ronneby1 038832+2 900 kronor
Sölvesborg1 074796+2 800 kronor
Karlshamn1 037754+2 600 kronor
Karlskrona1 061749+2 600 kronor
Olofström1 019740+2 600 kronor
*) Baserat på en personbil som drar 0,7 liter bränsle per mil

Längre körsträckor på landsbygden

Det här är förstås ett grovt sätt att få en bild över hur drivmedelspriser påverkar olika delar av landet. Olika bilägare är olika beroende av bilen. Personer som bor på landsbygd är mer utsatta för ökade priser än de som bor i storstäder: De kör ofta mer, har ofta fler och större bilar som oftare drivs med diesel.

Och det finns skillnader mellan olika inkomstgrupper. Personer med högre inkomst kör oftare mer bil än personer med lägre inkomst.

– Bilanvändning korrelerar ganska nära med inkomst, i alla fall om man bortser från de som tjänar allra mest och allra minst. Ju högre inkomst gruppen har, ju större absolut belopp lägger de på bränsle, säger Roger Pyddoke, senior forskare på VTI.

De drabbas hårdast

Han har forskat på fördelningspolitiska aspekter av drivmedelspriser i flera år och bland annat tittat på hur vilka effekter höjda skatter och olika miljöincitament får.

– Sedan finns det stor spridning inom varje inkomstgrupp. I de lägre inkomstgrupperna finns det de som använder väldigt stor del av sin disponibla inkomst till bränsle, de som bosatt sig på ställen som kräver bil och som har långt till jobbet. De påverkas mest av att priserna höjs. De får det trångt i budgeten när priset går upp, säger han.

Höginkomsttagare gynnas

Eftersom det finns ett samband mellan inkomst och hur mycket bil man kör innebär det att grupper med högre inkomst betalar mer när priserna ökar – oavsett om det är på grund av politiska beslut eller händelser på världsmarknaden. Förra veckan röstade alla partier utom Miljöpartiet för en sänkt energiskatt på bensin och diesel. Och de flesta partier har förslag på ytterligare sänkningar.

– Sänker man priserna, vilket en skattesänkning gör, så gynnar man de med högre inkomster något mer. Samtidigt, för de som drabbas hårdast av höga priser – de med låga inkomster som åker mycket bil – löser det inte problemet. Kompensationen blir ganska liten jämfört med hur mycket priset ökat det senaste året, säger Roger Pyddoke.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.